Powiększ czcionkę:

Drukuj

Ubezpieczenie Zdrowotne w Zakresie Leczenia Szpitalnego

Ubezpieczenie Zdrowotne Kosztów Leczenia Szpitalnego

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Szpitalnego

W razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby niezmiernie ważne jest uzyskanie właściwej pomocy, w tym odpowiednio szybko przeprowadzone leczenie operacyjne. Nasze ubezpieczenie poprzez zapewnienie takiego leczenia, a także komfortowych warunków hospitalizacji, ułatwi i przyspieszy powrót do zdrowia oraz pełnej aktywności w życiu prywatnym i zawodowym.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Szpitalnego oferowane jest w formie dodatkowej umowy do Ubezpieczenia Ambulatoryjnego LUX MED Ubezpieczenia.

Nasze Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED dla Firm (Ubezpieczenie Zdrowotne Kosztów Leczenia Szpitalnego) skierowane jest do firm zatrudniających minimum 10 pracowników. Ubezpieczającym jest pracodawca zawierający Umowę ubezpieczenia na rzecz swoich pracowników z możliwością rozszerzenia opieki na członków rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (współmałżonek/ partner, który nie ukończył 70 lat oraz dzieci, które nie ukończyły 26 lat).


Ubezpieczonym Głównym
może być osoba fizyczna, będąca Pracownikiem Ubezpieczającego, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat a nie ukończyła 70 lat.


Zakres ubezpieczenia pokrywa koszty operacji planowych i świadczeń towarzyszących, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby, dla dorosłych i dzieci. Ubezpieczenie obejmuje blisko 500 procedur w ramach chirurgii krótkoterminowej oraz pobytów długoterminowych, a także diagnostykę niezbędną do przeprowadzenia operacji planowych, transport medyczny do szpitala oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania.


W ofercie posiadamy do wyboru pięć wariantów:

Chirurgia krótkoterminowa wariant I
operacje planowe z zakresu chirurgii krótkoterminowej, niezbędna przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, transport medyczny, częściowy udział Ubezpieczonego w kosztach operacji.

Chirurgia krótkoterminowa wariant II
operacje planowe z zakresu chirurgii krótkoterminowej, niezbędna przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, transport medyczny, pełne pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów operacji w ramach Sumy Ubezpieczenia.

Hospitalizacja planowa wariant I
operacje planowe z zakresu chirurgii krótkoterminowej i pobytów długoterminowych, niezbędna przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, transport medyczny, hospitalizacja porodowa, pełne pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów operacji z zakresu chirurgii krótkoterminowej w ramach Sumy Ubezpieczenia oraz częściowy udział Ubezpieczonego w kosztach pozostałych operacji.

Hospitalizacja planowa wariant II
operacje planowe z zakresu chirurgii krótkoterminowej i pobytów długoterminowych, niezbędna przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, transport medyczny, poród i hospitalizacja porodowa. Koszt operacji do wartości Sumy Ubezpieczenia w całości pokrywa Ubezpieczyciel.

Hospitalizacja planowa - ortopedia NNW
operacje planowe w zakresie ortopedii w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, niezbędna przedoperacyjna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, transport medyczny. Koszt operacji do wartości Sumy Ubezpieczenia w całości pokrywa Ubezpieczyciel.


Dlaczego warto wybrać nasze Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Szpitalnego:

  • wysokie maksymalne Sumy Ubezpieczenia na poszczególne operacje planowe,
  • ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez 24 godziny na dobę,
  • transport medyczny do szpitala, a w przypadku wskazań medycznych transport z jednego szpitala do innego oraz ze szpitala do miejsca zamieszkania, 
  • współpraca z blisko 70 szpitalami w całej Polsce,
  • sprawna i szybka organizacja operacji planowej,
  • komfortowe warunki hospitalizacji związane z pobytem w salach 1- lub 2-osobowych


    Osoby zainteresowane szczegółami ubezpieczenia prosimy o
    kontakt z Departamentem Sprzedaży, wysyłając zapytanie na adres sprzedaz@luxmed.pl

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności