Powiększ czcionkę:

Drukuj
Grupa LUX MED > O Grupie

Zarząd

Anna Rulkiewicz Prezes Zarządu LUX MED Sp. z o.o.

Anna Rulkiewicz-Kaczyńska

Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równoległe studia na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA "Marketing Strategies for Executive Advancement" (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości. Od 2002 roku związana jest z LUX MED, gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W 2007 r. została Prezesem Grupy LUX MED. Od końca 2011 roku pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. W czerwcu 2013 roku została powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy). W 2016 roku została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady ds. Zdrowia Publicznego. Uczestniczy również w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. W lipcu 2016 roku została mianowana Wiceprezydentem Pracodawców RP.

dr n. med. Krzysztof Kurek Członek Zarządu ds. Medycznych LUX MED Sp. z o.o.


Krzysztof Kurek jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył także program „Zarządzanie i ekonomia technologii medycznych" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) uzyskując tytuł MBA.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku. Wówczas rozpoczął pracę w Klinice Gastroenterologii Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie był zatrudniony do 2006 roku.

Z Grupą LUX MED związany jest od 2000 roku. Początkowo jako lekarz w CM LIM, następnie od 2006 Dyrektor ds. Rozwoju Technologii Medycznych. W 2009 roku został Dyrektorem Departamentu Medycznego Grupy LUX MED. Był odpowiedzialny m.in. za standaryzację i procedury w obszarze medycznym, edukację personelu medycznego i optymalizację kosztów medycznych. Od 2012 jest Członkiem Zarządu spółki Endoterapia należącej do Grupy LUX MED.

W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Medycznych LUX MED Sp. z o.o.


Michał Rybak Członek Zarządu LUX MED Sp. z o.o.,
Pion Finansów, Administracji i Inwestycji LUX MED

Michał Rybak

Michał Rybak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale Inżynierii Produkcji, kierunek Zarządzanie i Marketing. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i dyplomowanego księgowego.

Pracując w firmach Arthur Andersen oraz Ernst & Young, w Dziale Audytu i Doradztwa Biznesowego, badał sprawozdania finansowe największych polskich przedsiębiorstw, pracował nad pozyskiwaniem finansowania długoterminowego i emisjami publicznymi oraz przy doradztwie biznesowym.

Jako Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu Medycyny Rodzinnej, brał udział w procesie zmiany strategii i pozycji Medycyny Rodzinnej na rynku świadczeń medycznych.

W Grupie LUX MED jest odpowiedzialny między innymi za finanse, inwestycje i administrację oraz jest zaangażowany w akwizycje nowych przedsiębiorstw. Jest również Członkiem Zarządu LMG Forsakrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Bartosz Kapczyński Członek Zarządu LUX MED Sp. z o.o.,
Pion Sprzedaży i Obsługi Klienta LUX MED

Bartosz Kapczyński

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada także tytuł Master of Arts in Financial Services (MAFS) uzyskany w Bornemouth University w Wielkiej Brytanii. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu sprzedaży dla klientów indywidualnych oraz B2B, menadżerskich, a także specjalistycznych.

Od 1993 roku związany ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Podczas swojej działalności zawodowej pracował między innymi w Grupie Winterthur - Credit Suisse, gdzie jako Dyrektor Wydziału Szkoleń współtworzył strategię sprzedaży dla klientów indywidualnych. Od końca 2002 roku na stanowisku Dyrektora Wspierania Sprzedaży LUX MED odpowiedzialny był między innymi za tworzenie i wycenę produktów, rekrutację i szkolenie oraz współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

W styczniu 2008 roku objął stanowisko Dyrektora Centralnych Struktur Sprzedaży. We wrześniu 2008 r. objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży Grupy LUX MED, odpowiedzialnego między innymi za sprzedaż produktów korporacyjnych oraz rozwój sieci sprzedaży i współodpowiedzialnego za ogólne wyniki sprzedaży spółki.

Od końca 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu LMG Försäkrings AB, działającego w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. W lutym 2012 został powołany na stanowisko Członka Zarządu LUX MED Sp. z o.o.

Dr n. med. Agnieszka Motyl - Członek Zarządu ds. Operacyjnych LUX MED Sp. z o.o.


Ukończyła studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na tej samej uczelni uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych oraz tytuł doktora nauk medycznych, a następnie w Instytucie Zdrowia Publicznego studia podyplomowe z zakresu administracji w służbie zdrowia i zarządzania szpitalami. W 2008 roku uzyskała tytuł MBA, kończąc program realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Stockholm University School of Business.

Z LUX MED związana od 2004 roku. Początkowo pełniła funkcję Dyrektora Medycznego i Dyrektora Zarządzającego Centrum Medycznego. W 2008 roku została mianowana na stanowisko Dyrektora Regionu Południe, gdzie zarządzała 22 placówkami Grupy LUX MED.

Od maja 2013 pracowała na stanowisku p.o. Dyrektora Operacyjnego. Od stycznia 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych LUX MED Sp. z o.o.

Tomasz garbowski - członek zarządu ds. it i projektów LUX MED Sp. z o.o.

Tomasz Garbowski

Tomasz Garbowski jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, ukończył również podyplomowe studia Zarządzania Efektywnością̨ IT w Szkole Głównej Handlowej oraz program menedżerski pod patronatem Harvard Business Publishing.

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu, transformacji i optymalizacji obszaru IT oraz nadzorze nad budową i wdrażaniem złożonych rozwiązań Biznes-IT. Od września 2013 pełni rolę CIO w Grupie LUX MED.

W okresie 2011-2013 Członek Zarządu firmy doradczej w sektorze IT, zaangażowanej w realizację wielu projektów transformacyjnych i optymalizacyjnych zarówno w obszarze biznesu, jak i IT.

Wcześniej, w latach 2007-2011, jako Dyrektor IT odpowiadał za projekty i rozwój systemów informatycznych w Grupie PZU. Był odpowiedzialny za transformację, konsolidację i optymalizację struktur rozwojowych IT, za strategię architektury korporacyjnej, portfel projektów strategicznych, zarządzanie popytem na usługi IT, dopasowanie biznes – IT i zarządzanie dostawcami w obszarze rozwoju IT.

Przez 11 lat (w okresie 1997-2007) zarządzał od strony dostawcy projektami IT realizowanymi na zamówienie w bankowości i ubezpieczeniach. Budował rozwiązania IT w Polsce, Szwecji, Włoszech, Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Panamie.


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności