Powiększ czcionkę:

Drukuj

Świadczenia z tytułu Poważnego Zachorowania

Świadczenia z tytułu poważnego zachorowania


Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego w okresie ochrony pierwszego i jednego zachorowania w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowaniaŚwiadczenie ubezpieczeniowe stanowi wypłata świadczenia pieniężnego w granicach Sumy ubezpieczenia, zgodnie z umową ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.


Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego

Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu Poważnego zachorowania wypłacane jest po przedłożeniu LUX MED Ubezpieczenia wszystkich wymaganych dokumentów. W celu usprawnienia procesu realizacji świadczeń przygotowaliśmy specjalny formularz - Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia Poważne zachorowanie Ubezpieczonego, który należy wypełnić i podpisać, a także dołączyć:

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub zaświadczenie lekarza specjalisty (zgodnego z definicjami w „Wykazie Poważnych zachorowań" potwierdzająca ostateczną diagnozę Poważnego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową),
  • wyniki badania histopatologicznego dotyczącego Poważnego zachorowania (o ile dotyczy).


Wypłata świadczenia

W przypadku zasadnego roszczenia świadczenie, w wysokości określonej w Umowie i w granicach Sumy ubezpieczenia, aktualnej na dzień wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, zostanie wypłacone w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Świadczenie wypłacane jest przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Wymagane dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczeń wynikających z poszczególnych modułów należy przesłać drogą pocztową na adres:

LUX MED Ubezpieczenia
Dział Obsługi Posprzedażowej Klienta
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

lub na adres e-mail roszczenia.ubezpieczenia@luxmed.pl.


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności