Powiększ czcionkę:

Drukuj

Społecznie zaangażowani

Grupa LUX MED, tak jak każda organizacja działająca na rynku, podlega w swej działalności uwarunkowaniom prawnym i społecznym. W naszym przypadku jednak te ramy mają jeszcze dodatkowy wymiar, jakim jest najważniejsze dobro - ludzkie życie i zdrowie. Dlatego tak silnie przemawia do nas idea zrównoważonego rozwoju, ściśle powiązana z zaangażowaną postawą firm i przedsiębiorstw, która zakłada dążenie do równomiernego zaspakajania potrzeb wszystkich zainteresowanych stron - od naszych inwestorów, przez Pracowników, dostawców, Klientów, aż po otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Nasze działania w ramach Zaangażowania Społecznego i Zrównoważonego Rozwoju prowadzimy w taki sposób, by - z jednej strony - odzwierciedlały wymiar etyczny naszych postaw i zdrowe zasady zarządzania naszą organizacją, a z drugiej - wspierały realizację celów strategicznych Grupy LUX MED.

Szczególnie znaczenie ma dla nas DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ, które przyjęliśmy jako generalny wyznacznik kierunku podejmowanych przez nas aktywności. I w tym właśnie duchu budujemy naszą strategię zaangażowania społecznego.

  • Mając na uwadze konieczność ciągłego doskonalenia wiedzy osób zaangażowanych w opiekę zdrowotną, uruchomiliśmy różne formy kształcenia, które umożliwiają rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych - nie tylko współpracujących z nasza Grupą.
  • Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników i współpracowników opracowujemy oraz wspieramy programy poszanowania, zrozumienia i akceptacji różnorodności w różnych jej wymiarach - od polityki rekrutacyjnej po komunikację.
  • Uruchamiamy i realizujemy akcje społeczne, których celem jest poszerzanie dostępu do podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony zdrowia (na przykład pierwszej pomocy) w szerokich kręgach społeczeństwa.
  • Współpracując ze środowiskami i społecznościami lokalnymi organizujemy zabezpieczenie medyczne imprez promujących zdrowsze, a co za tym idzie bardziej komfortowe i lepsze życie.
  • Angażujemy się i wspieramy wartościowe projekty edukacyjne i informacyjne, których celem jest rozwój szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej.
  • Wykorzystując naszą wiedzę na temat specyfiki oraz doświadczenie w zarządzaniu w obszarze służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych, angażujemy się w projekty legislacyjne i konsultacyjne, by w ten sposób, w duchu partnerstwa publiczno-prywatnego, przyczyniać się do tworzenia sprawnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności