Powiększ czcionkę:

Drukuj
Dla Pacjentów > Nasi lekarze

Rada Naukowa

Rada Naukowa

Merytoryczny nadzór nad pracą lekarzy sprawuje Rada Naukowa Grupy LUX MED, której członkami są zatrudnieni w LUX MED profesorowie i docenci posiadający nie tylko zaszczytne tytuły, ale i duże doświadczenie oraz imponujący dorobek naukowy.

Rada Naukowa ustala zasady konsultacji w poszczególnych specjalizacjach medycznych, określa i ocenia standardy postępowania lekarskiego w przypadku określonych chorób i dolegliwości. Wypracowywane przez Radę Naukową standardy gwarantują najwyższą jakość usług medycznych świadczonych w naszych placówkach.

Honorowym Przewodniczącym Rady Naukowej jest dr hab. n. med. Mariusz Frączek, profesor nadzwyczajny Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Ogólnej w województwie mazowieckim, w trakcie kariery zawodowej pełnił m.in. rolę:
prof. dr hab. Mariusz Frączak

  • członka Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
  • kierownika oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku,
  • ordynatora oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie,
  • Krajowego Koordynatora Komitetu Naukowego ds. realizacji Narodowego Programu Zwalczania chorób nowotworowych, odpowiedzialnego za szkolenia lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym,
  • członka zespołu ekspertów do opiniowania wniosków kierowników specjalizacji w dziadzienie chirurgii ogólnej,
  • członka powołanego przez Ministra Zdrowia zespołu ekspertów do spraw opiniowania wniosków lekarzy ubiegających się o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą,
  • wykonawcy projektów badawczych mających na celu opracowanie skutecznego modelu leczenia chirurgicznego i skojarzonego chorych na raka żołądka.

Profesor Frączek wielokrotnie pełnił rolę szefa misji medycznych - m.in. w Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie. Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, pełni także funkcję prezesa warszawskiego oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2003 jest członkiem Rady Naukowej LUX MED.

Profesor jest autorem ponad 130 prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych, autorem i współautorem podręczników akademickich o tematyce chirurgicznej i nowotworowej. Od 1998 roku prowadzi wykłady i szkolenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Zobacz pozostałych członków Rady Naukowej


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności