Powiększ czcionkę:

Drukuj
Grupa LUX MED > Biuro prasowe

Efektywna rehabilitacja neurologiczna – szansa na powrót do pełnej sprawności po udarze

Czerwiec 2015 r.

Według danych WHO udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Szacuje się, że „blisko połowa chorych, którzy przeżyją ostrą fazę udaru mózgu, nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności dnia codziennego i zależy od pomocy innych osób" . Warunkiem odzyskania sprawności i powrotu do zdrowia jest niezwłoczne rozpoczęcie rehabilitacji neurologicznej. Ośrodek LUX MED Tabita realizuje projekt, który pozwoli m.in. na wdrożenie innowacyjnej formy rehabilitacji - ergoterapii.

Projekt „Nowa jakość rehabilitacji neurologicznej oraz opieki długoterminowej w Ośrodku Tabita" jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL 07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych". Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości rehabilitacji neurologicznej dla osób po udarach mózgu i innych ostrych incydentach mózgowych oraz do świadczeń opieki długoterminowej.

Efektem realizacji projektu będzie:

  • utworzenie nowoczesnej pracowni ergoterapii,
  • doposażenie istniejących oddziałów i pracowni ośrodka w sprzęt medyczny najnowszej generacji,
  • modernizacja infrastruktury ośrodka,
  • szkolenie personelu medycznego z zakresu innowacyjnych metod rehabilitacji,
  • przeprowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.


Udary mózgu w Polsce

Z danych epidemiologicznych wynika, że w Polsce na udary mózgu zapada co roku ok. 70 000 osób . Obserwuje się także wysokie wskaźniki umieralności w tym obszarze - roczna liczba zgonów z powodu udarów mózgu wynosi ok. 30 000.

Niepokojąco wysoka jest w porównaniu z innymi krajami śmiertelność z powodu udaru mózgu. Ta częstość nie ulegała poprawie w latach 2004-2010 zarówno z powodu zatoru mózgu 12,6% w 2010 jak i krwotoku mózgowego (31,4% w 2009). Notuje się nadal stale wysoki odsetek śmiertelności z powodu zatoru nieokreślonego (16,5%) .

Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że od roku 1990 umieralność z powodu chorób mózgowo-naczyniowych zmniejszyła się we wszystkich państwach członkowskich OECD, jednakże w Polsce i na Słowacji jedynie w stopniu marginalnym. Prognozy dotyczące zapadalności na udary mózgu w kolejnych latach także są niekorzystne - zakłada się wzrost liczby zachorowań, m.in. ze względu na starzenie się społeczeństwa.

Udary mózgu stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny. Eksperci szacują, że roczny koszt związany z leczeniem i rehabilitacją chorych po udarach oraz absencją chorobową i świadczeniami rentowymi wynosi ok. 1,4 mld złotych . Oznacza to, że udary mózgu stanowią ogromne obciążenie zarówno dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce, jak i dla budżetów domowych rodzin dotkniętych tym problemem zdrowotnym.


Ergoterapia, czyli rehabilitacja poprzez pracę

Osiągnięcie jak największej samodzielności oraz powrót do niezależności w życiu codziennym to marzenie pacjentów po przebytym udarze. Ergoterapia (gr. ergo - czynię, działam, robię) jest formą terapii, która dzięki różnorodności metod i materiałów (między innymi z zastosowaniem technik rzemieślniczych) pozwala chorym i niepełnosprawnym w uzyskaniu niezależności.

Już wkrótce w ośrodku LUX MED Tabita powstanie unikatowa pracownia ergoterapii. Pracownia ta składać się będzie z „przykładowej" kuchni, łazienki i sypialni, w której pacjenci będą się rehabilitować poprzez pracę. Praca ta dotyczy sfery samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego jak prace domowe, higiena osobista. Ergoterapia jest nowatorską metodą rehabilitacji, która jest nastawiona na efekt, pacjent nie tylko ćwiczy niesprawną kończynę, ale przede wszystkim umie wykonać konkretną czynność, jak np. samodzielne ubranie się, przygotowanie posiłku.


Kompetentny i doświadczony świadczeniodawca

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny LUX MED Tabita posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług medycznych z zakresu rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i psychosomatycznej, realizowanych w trybie stacjonarnym i dziennym. Świadczenia są realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz odpłatnie. Ośrodek dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą obejmującą lekarzy, fizjoterapeutów i personel pomocniczy oraz nowoczesną aparaturą medyczną, która wspiera proces terapeutyczny. W ramach Ośrodka funkcjonuje także Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej.W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności