Powiększ czcionkę:

Drukuj
Grupa LUX MED > Biuro prasowe

Informacje prasowe

 • Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED, została nagrodzona tytułem Manager Award 2012. Wyróżnienie zostało nadane za innowacje na rynku medycznym i zdrowotnym.

  Nagrody Manager Award przyznawane są wybitnym managerom działającym na polskim rynku. Kapituła konkursu wyróżniła m.in. Prezes Grupy LUX MED, Annę Rulkiewicz. „Obchodząca w tym roku swoje 20 - lecie Grupa LUX MED jest dzisiaj największym prywatnym dostawcą opieki zdrowotnej w Polsce. Osiągnęliśmy to dzięki innowacyjnemu podejściu do obsługi klientów i wyjątkowo zróżnicowanej gamie usług, które zostały niedawno poszerzone o działalność ubezpieczeniową. Ostanie lata to okres niezwykle intensywnego rozwoju naszej firmy. Sukcesem zakończył się długofalowy proces integracji marek i ujednolicenie funkcjonujących w nich systemów informatycznych. Rok temu wdrożyliśmy w naszych placówkach elektroniczny podpis - jesteśmy pierwszą siecią medyczną, której udało się wprowadzić to rozwiązanie na tak dużą skalę. Każdego dnia staramy się umacniać naszą firmę na pozycji lidera polskiego rynku opieki medycznej " - mówi Anna Rulkiewicz.

  Nagrody Manager Award przyznawane są przez Wydawnictwo Business Magazine Manager. W tym roku Jury uhonorowało najlepszych menedżerów w kategoriach: innowacje, nowe technologie, ekologia, kultura, CSR, a także produkcja, handel i usługi.

  Nota biograficzna Anny Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED

  Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (równoległe studia na Uniwersytecie w Hamburgu), studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA "Marketing Strategies for Executive Advancement" (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła również wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości. Z LUX MED związana jest od 2002 r., gdzie początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. W 2007 r. została Prezesem Grupy LUX MED. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej.

  Jej doświadczenie zawodowe obejmuje też m.in. zarządzanie w latach 2001-2002 Pionem Sprzedaży i Marketingu w Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym / Winterthur, gdzie nadzorowała pracę departamentów: sprzedaży wewnętrznej, sprzedaży zewnętrznej, ubezpieczeń grupowych, marketingu i komunikacji. W latach 1998 - 2001 pracowała dla Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pełniąc funkcję Dyrektora Ubezpieczeń Grupowych i Szkoleń odpowiadała m.in. za segment ubezpieczeń grupowych, w tym również za tworzenie usług, system rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami. Po powierzeniu jej funkcji Dyrektora Segmentu Klienta Korporacyjnego i uzyskaniu nominacji na członka zarządu Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiadała za segment klienta z sektora small business i klienta korporacyjnego. W latach 1995 - 1998 pracowała w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, gdzie na ostatniej pełnionej funkcji odpowiadała za rozwój sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnych w ramach bankassurance.

  Zwiń
 • Oddział szwedzkiego towarzystwa LMG Försäkrings AB funkcjonujący pod nazwą LUX MED Ubezpieczenia rozpoczął już działalność operacyjną.

  Oferta ubezpieczeń jest kolejną formą finasowania opieki medycznej, którą mogą wybrać pacjenci. Tak jak dotychczas, w ofercie Grupy LUX MED ważną rolę będą odgrywały abonamenty medyczne dla klientów korporacyjnych - rozwijana latami wokół medycyny pracy oferta Pracowniczych Programów Zdrowotnych jest dzisiaj istotnym elementem polskiego systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci Grupy mają również możliwość korzystania z tzw. usług fee for service (opłacanych każdorazowo za poszczególne wizyty), a także leczenia w ramach kontraktu z NFZ.

  Grupa LUX MED swoją działalność ubezpieczeniową rozpoczyna od ubezpieczeń grupowych, których podstawą jest ubezpieczenie ambulatoryjne. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego czy ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania oferowane są w formie dodatkowej umowy do ubezpieczenia ambulatoryjnego.

  Wejście na rynek ubezpieczeń zdrowotnych jest naturalnym uzupełnieniem naszej oferty wynikającym z ewolucji polskiego rynku opieki medycznej. Działalność ubezpieczeniowa jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów. Przykład leczenia szpitalnego pokazuje, że są obszary rynku, które potrzebują dodatkowej formy finansowania. Dlatego docelowo w naszej ofercie znajdą się ubezpieczenia - zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych - które pacjenci będą mogli wykorzystywać również jako komplementarne do abonamentów medycznych. Tym samym pacjent, który jest już objęty opieką medyczną na podstawie abonamentu, będzie mógł wykupić np. ubezpieczenie szpitalne. Uruchomione dziś ubezpieczenia grupowe są pierwszym etapem rozwoju naszej oferty. Dając klientom możliwość wyboru pomiędzy różnymi usługami, działamy z korzyścią dla pacjentów - mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

  Dyrektorem Zarządzającym towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB jest Anna Rulkiewicz. Jednocześnie Anna Rulkiewicz pełni funkcję Dyrektora Generalnego Oddziału LMG Försäkrings AB w Polsce, działającego pod nazwą LUX MED Ubezpieczenia. Dyrektorem Zarządzającym Oddziału LMG Försäkrings AB w Polsce jest Aniela Schreyner. Zarówno Anna Rulkiewicz, jak i Aniela Schreyner mają bogate doświadczenie w pracy w sektorze ubezpieczeń.

  Anna Rulkiewicz przez wiele lat odnosiła sukcesy na wysokich menedżerskich stanowiskach wiodących instytucji ubezpieczeniowych w Polsce, a od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Grupy LUX MED. Aniela Schreyner związana jest z branżą ubezpieczeniową od 1997 roku, pełniąc w tym czasie obowiązki m.in. Prezesa Zarządu Inter Polska S.A. oraz Inter Życie Polska S.A. Połączenie doświadczeń lidera rynku prywatnych usług medycznych z ofertą ubezpieczeniową gwarantuje pacjentom możliwość wyboru dogodnej formy finansowania kompleksowej opieki zdrowotnej zapewnianej w ramach jednej Grupy.

  Zwiń
 • Grupa LUX MED we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie uruchamia studia dla kadry administrującej placówkami medycznymi. Studia powstały przede wszystkim z myślą o pracownikach Grupy, jednak w zajęciach mogą uczestniczyć także zainteresowane osoby spoza firmy.

  „Prawo medyczne w administrowaniu podmiotem leczniczym - teoria i praktyka" to niestacjonarny program studiów prowadzony m.in. przez praktyków z Grupy LUX MED.
  W trakcie 210 godzin zajęć słuchacze będą mogli poznać praktyczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym, a także istotnie podnieść swoją wiedzę z zakresu prawa medycznego. Studia skierowane są do kadry zarządzającej, jak również wszystkich pracowników medycznych, którzy planują rozwój w tym obszarze.
  Program studiów pozwala zapoznać się z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, a także w odniesieniu do innych krajów. Wykładowcy przedstawią zasady zarządzania w organizacji i zagadnienia związane z finasowaniem podmiotów leczniczych. Bardzo ważnym elementem planu studiów będzie rozbudowany moduł prawa medycznego. Ponadto, słuchacze będą mogli nauczyć się podstaw związanych z promocją i wizerunkiem placówek medycznych. Program obejmuje zajęcia z marketingu, zarządzania marką, a nawet wystąpień publicznych.
  Obserwujemy duże zapotrzebowanie na tego typu szkolenia wśród kadry menedżerskiej placówek medycznych. Będąc liderem rynku prywatnej opieki zdrowotnej mamy wiedzę na temat zarządzania, którą chcemy dzielić się z innymi. Jest to kolejny już przykład działalności dydaktycznej, która jest dostępna również dla personelu medycznego spoza naszej firmy. Pod koniec minionego roku uruchomiliśmy cykl kursów szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które według naszych przewidywań może ukończyć w ciągu roku nawet 700 osób z całej Polski - mówi lek. med. Barbara Gad - Karpierz, Członek Zarządu ds. Medycznych LUX MED.

  Zwiń
 • 18 listopada 2011 roku rozpoczęła się I edycja organizowanego przez Grupę LUX MED specjalistycznego kursu „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG". Już od stycznia w sześciu miastach Polski startuje cykl szkoleń „Podnieś swoje kwalifikacje".

  Grupa LUX MED została wpisana do rejestru kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Warszawie z kursem „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG", tym samym zdobywając uprawnienia instytucji szkoleniowej. 18 listopada br. rozpoczął się kurs skierowany do pracowników warszawskich placówek Grupy LUX MED. Od stycznia 2012 roku rozpoczyna się cykl szkoleń pielęgniarek i położnych w 6 miastach Polski, w których będą mogły również uczestniczyć osoby spoza firmy. Miasta objęte programem „Podnieś swoje kwalifikacje" to Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Gdańsk.

  Oferta obejmuje 5 kursów: „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG", „Szczepienia ochronne", „Wykonanie i ocena testów skórnych", „Wykonywanie badania spirometrycznego" oraz „Podstawy audiometrii dla pielęgniarek". W szkoleniach prowadzonych przede wszystkim przez pracowników Grupy może wziąć udział każda zainteresowana osoba wykonująca zawód pielęgniarki lub położnej.

  Kursy specjalistyczne to forma kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, która ma na celu zdobycie przez uczestnika szkolenia kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

  W naszej strategii ważne miejsce zajmują inwestycje w rozwój kompetencji zawodowych pracowników medycznych. W tym roku już po raz trzeci zorganizowaliśmy Akademię Pielęgniarek i Położnych, regularnie odbywają się szkolenia w ramach Akademii Medycyny Rodzinnej skierowanej do lekarzy. Od dwóch lat prężnie działa nasza Akademia Ratownictwa. W Szpitalu Grupy LUX MED rozpoczęliśmy właśnie cykl warsztatów szkoleniowych dla lekarzy, którego uczestnicy otrzymują punkty Okręgowej Izby Lekarskiej. Uruchamiane obecnie podyplomowe kształcenie pielęgniarek i położnych to kolejny przykład aktywności na polu edukacji, którą włączamy się w działania na rzecz ogólnego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego i jakości usług medycznych - mówi lek. med. Barbara Gad-Karpierz, Członek Zarządu LUX MED, Dyrektor Pionu Medycznego.

  Zwiń
 • Rok temu na warszawskim Ursynowie otwarto Szpital Grupy LUX MED. Od tego momentu na sali operacyjnej przeprowadzono 1500 zabiegów, z czego blisko 1/3 wykonano w ramach kontraktu z NFZ.

  W ciągu roku działalności placówki uruchomiono 10 centrów diagnostyczno-terapeutycznych, takich jak: Centrum Leczenia Przepuklin, Chorób Żył, Proktologii, Chirurgii Plastycznej, Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Chirurgii Ortopedycznej, Centrum Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Ręki, Leczenia Stóp i Dział Pomocy Doraźnej. Szpital oferuje pacjentom zabiegi świadczone w ramach kontaktu z NFZ, jak również odpłatnie. Średnio wykonywanych jest około 6 - 10 operacji dziennie i około 50 konsultacji w przychodni przyszpitalnej. Łącznie w Szpitalu przeprowadzono 3274 zabiegi.

  W ramach Działu Pomocy Doraźnej od listopada 2010 roku udzielono ponad 4 tysiące konsultacji chirurgicznych i blisko 7 tysięcy konsultacji ortopedycznych. Szpital Grupy LUX MED jest wyposażony w tomograf komputerowy, cyfrowy aparat RTG, rentgen śródoperacyjny, urządzenie do liposukcji ultradźwiękowej, a także własną sterylizatornię i call center. Ze Szpitalem współpracuje obecnie 130 lekarzy.

  „Szpital Grupy LUX MED powstał w oparciu o bogate doświadczenie 20 lat funkcjonowania naszych centrów medycznych. Podstawowym założeniem jego uruchomienia było uzupełnienie oferty Grupy, która wcześniej koncentrowała się na podstawowej i specjalistycznej opiece ambulatoryjnej, a także diagnostyce laboratoryjnej i obrazowej. Zabiegi chirurgii jednego dnia oferowaliśmy w niewielkiej skali. Wprowadzenie opieki szpitalnej do naszej oferty było więc naturalnym, kolejnym krokiem w rozwoju Grupy. Cieszy nas, że Szpital w krótkim czasie zyskał zaufanie pacjentów. Systematycznie pracujemy nad poszerzaniem zakresu oferowanych przez nas usług" - mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

  „W najbliższych planach rozwoju Szpitala jest uruchomienie specjalistycznego ośrodka leczenia otyłości i poszerzenie usług o tomografię dziecięcą. W placówce rozpoczęliśmy też specjalistyczne szkolenia dla lekarzy. Zamierzamy je rozwijać m.in w zakresie bariatrii, chirurgii ogólnej i urologii" - dodaje lek med. Dariusz Kuś, Dyrektor Szpitala Grupy LUX MED.

  Zwiń
 • Lider rynku prywatnej opieki medycznej przygotowuje się do rozpoczęcia działalności na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. W ofercie znajdą się między innymi ubezpieczenia szpitalne. Grupa nadal będzie intensywnie rozwijać Pracownicze Programy Zdrowotne, oferowane w ramach pakietów medycznych.

  Działalność ubezpieczeniową Grupa będzie prowadzić jako oddział szwedzkiego towarzystwa LMG Försäkrings AB pod nazwą LUX MED Ubezpieczenia. Dyrektorem Zarządzającym Towarzystwa jest Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED, osoba, która łączy wieloletnie doświadczenie pracy na rynku prywatnej opieki medycznej (od 2002 r.) z wcześniejszymi osiągnięciami w sektorze ubezpieczeń.

  „Odpowiadamy na potrzeby rynku. Zamierzamy nadal rozwijać cenione przez naszych klientów korporacyjnych pakiety medyczne, których podstawą jest medycyna pracy. Wprowadzenie do oferty Grupy ubezpieczeń oznacza, że klienci będą mogli do abonamentów obejmujących opiekę ambulatoryjną dołączyć również ubezpieczenia szpitalne. Ponadto z oferty ubezpieczeń będą mogły skorzystać osoby nie mające abonamentów medycznych. Spodziewamy się znacznego zainteresowania z ich strony również dlatego, że ważnym (i oczekiwanym) komponentem naszych ubezpieczeń będzie hospitalizacja.

  Decyzja o wejściu na nowy rynek oznacza, że w praktyce realizujemy popierany przez nas od dawna postulat rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Są one doskonałym uzupełnieniem rozpowszechnionych obecnie form finansowania opieki zdrowotnej ze środków prywatnych (abonamentowych i tzw. fee for service). Harmonijnie wpisują się w istniejący model prywatnej opieki zdrowotnej i sprzyjają ewolucyjnym przekształceniom w tym sektorze z korzyścią dla pacjentów. Jesteśmy przekonani, że zarówno doświadczenia minionych 20. lat jak i tocząca się ostatnio dyskusja nad kształtem ubezpieczeń zdrowotnych pomogą stworzyć spójny system opieki zdrowotnej w Polsce" - mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED. Obecnie trwają przygotowania do podjęcia działalności operacyjnej, co nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy.

  Zwiń
 • Grupa LUX MED została nagrodzona tytułem Lidera Informatyki 2011 w kategorii Opieka Zdrowotna. Wyróżnienie zostało przyznane za szerokie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT, które przekładają się na efektywność i jakość działalności Grupy.

  System informatyczny w Grupie LUX MED jest obecnie w pełni zintegrowany. Jego ujednolicenie nastąpiło po zakończonej w 2009 roku integracji sieci medycznych wchodzących w skład Grupy. Od tego momentu systematycznie wdrażane są nowe funkcjonalności, które przekładają się na bezpieczeństwo i standard obsługi pacjentów.

  „W tak dużej organizacji niezwykle ważne jest, aby maksymalnie wykorzystać wszelkie dostępne rozwiązania technologiczne, które przekładają się na jeszcze bardziej efektywne funkcjonowanie firmy. Integracja systemu informatycznego w Grupie LUX MED była dla nas dużym wyzwaniem i bardzo nas cieszy, że zakończyła się sukcesem" - mówi Andrzej Osuch, Dyrektor Pionu IT Grupy LUX MED.
  W Pionie IT Grupy pracuje obecnie 53 specjalistów, począwszy od specjalistów zajmujących się analizą, przez programowanie i prace developerskie, aż po bieżące utrzymanie aplikacji i sprzętu technicznego. Jedną z najważniejszych innowacji wdrożonych w ostatnim czasie była elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR) wraz z podpisem elektronicznym. Rozwiązania te pozwalają przechowywać dane medyczne wyłącznie w formie elektronicznej na specjalnie zabezpieczonych serwerach.

  „Wdrożenie tego typu funkcjonalności w Grupie, w której rocznie powstaje blisko 7 milionów elektronicznych dokumentów medycznych było znaczącym usprawnieniem m.in. procesu obsługi pacjentów. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą medyczną, której udało się zastosować to rozwiązanie na tak dużą skalę. Obecnie ponad 2 tysiące lekarzy z całej Polski korzysta z podpisu elektronicznego. Należy podkreślić, że tak efektywna realizacja projektów IT nie byłaby możliwa bez wsparcia lekarzy, którzy zgłaszają własne pomysły oraz konsultują praktyczne zastosowanie wdrażanych projektów" - dodaje Andrzej Osuch.

  Zwiń
 • Grupa LUX MED została nagrodzona Godłem „Jakość Obsługi 2011" przyznawanym na podstawie głosów oddanych przez pacjentów z całej Polski. Nagroda już od 4 lat wręczana jest firmom, które kładą szczególny nacisk na standard obsługi swoich klientów.

  Wyróżnienie „Jakość Obsługi 2011" jest potwierdzeniem wysokiego poziomu usług świadczonych przez Grupę, ponieważ o przyznaniu nagrody decydują wyłącznie pacjenci. Na podstawie oddanych głosów tworzona jest lista „TOP 100 Najprzyjaźniejszych Firm w Polsce", które każdego dnia dbają o satysfakcję swoich klientów. W tym roku w głosowaniu wzięło udział 3 miliony klientów z ponad 2 tysięcy polskich miast. Grupa LUX MED otrzymała nagrodę już po raz trzeci.

  Bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów są dla nas absolutnym priorytetem. Cały czas wdrażamy nowe rozwiązania, które przekładają się na standard oferowanych przez nas usług. Cieszymy się, że profesjonalizm i zaangażowanie naszego personelu zostały docenione - mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

  Zwiń
 • Podczas 33. Maratonu Warszawskiego każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać z nieodpłatnych badań profilaktycznych organizowanych przez Grupę LUX MED, która zadba też o zabezpieczenie medyczne wszystkich uczestników wydarzenia.

  Grupa LUX MED, która jest partnerem medycznym zaplanowanego na 25. września 33. Maratonu Warszawskiego, m.in. przygotowała dla wszystkich chętnych możliwość odbycia darmowych badań profilaktycznych. W Miasteczku Maratońskim w Parku Agrykola od godziny 9 do 16 będzie można zmierzyć poziom glukozy i cholesterolu, czy przeanalizować skład ciała. Drugim obszarem działań Grupy będzie opieka medyczna nad uczestnikami wydarzenia. Zadba o nią ponad 20-osobowy personel medyczny i pomocniczy, w tym 6 zespołów ratownictwa medycznego, 2 zespoły „szybkiego reagowania", a także specjaliści stacjonujący w namiocie medycznym w okolicach mety Maratonu Warszawskiego.

  Grupa LUX MED systematycznie angażuje się w opiekę nad organizatorami i uczestnikami licznych wydarzeń sportowych, kulturalnych i charytatywnych. Specjaliści Grypy LUX MED zabezpieczają imprezy w różnych dyscyplinach - kolarstwie, piłce nożnej, boksie, zapasach, żużlu, jeździectwie, narciarstwie, fitness, czy tenisie. Tour de Pologne, Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet J&S Cup, wyścigi kolarskie dookoła Mazowsza, Piknik Olimpijski PKOl, koncerty Rolling Stones i Andrea Bocelliego - to wydarzenia sportowe i kulturalne o zasięgu nie tylko ogólnopolskim, ale i międzynarodowym, podczas których Grupa LUX MED zapewniała opiekę medyczną. Z jej usług korzysta też klub sportowy Gwardia w zakresie zabezpieczenia meczów piłki nożnej, zapasów i walk bokserskich. Udziałem ekip medycznych Grupy LUX MED zainteresowani są także organizatorzy tak elitarnych dyscyplin jak golf czy windsurfing.

  Zwiń
 • Rok po uruchomieniu Szpitala Grupy LUX MED na warszawskim Ursynowie, wykonano w nim tysięczny zabieg na bloku operacyjnym. Tysięcznym zabiegiem była operacja septoplastyki nosa przeprowadzona przez lek. med. Macieja Wronę.

  Procedura odbyła się niemal równo rok po tym jak 25.08.2010 wykonano pierwszą operację w szpitalu. W ciągu roku intensywnego rozwoju szpitala uruchomiono łącznie 10 centrów diagnostyczno-terapeutycznych, takich jak: Centrum Leczenia Przepuklin, Centrum Leczenia Chorób Żył, Centrum Proktologii, Centrum Chirurgii Plastycznej, Centrum Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Centrum Chirurgii Ortopedycznej, Centrum Chirurgii Dziecięcej, Centrum Chirurgii Ręki, Centrum Leczenia Stóp oraz Dział Pomocy Doraźnej. W centrach pracuje obecnie ponad 100 specjalistów. Z usług szpitala można skorzystać odpłatnie, a także w ramach NFZ. Do tej pory w ramach NFZ przeprowadzono blisko połowę z tysiąca zabiegów.

  Najczęściej wykonywanymi w szpitalu procedurami były zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz chirurgii plastycznej. Ponadto w ofercie znajduje się chirurgia urologiczna, onkologiczna, plastyczna, dziecięca, a także ortopedia, ginekologia i urologia. Pacjenci szpitala mogą także skorzystać z konsultacji specjalistycznych - zarówno kwalifikujących do zabiegu jak i pooperacyjnych, a także badań diagnostycznych i endoskopii przewodu pokarmowego. Szpital prowadzi również Dział Pomocy Doraźnej, który zapewnia pomoc w stanach nagłych, takich jak: konieczność zszycia rany, oparzenie, złamanie, czy ostre stany okulistyczne.

  Zwiń
 • Pacjenci Grupy LUX MED mogą kupować usługi za pośrednictwem internetu. Umożliwia to e-Oferta - nowa aplikacja uruchomiona na stronie www.luxmed.pl.

  e-Oferta to sklep internetowy, pozwalający pacjentom nabyć usługi dla siebie oraz bliskich,z których mogą następnie skorzystać w Centrach Medycznych Grupy. Oferta, skierowana przede wszystkim do klientów indywidualnych, pozwala na zakup i dokonanie płatności bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to już kolejne, po e-rezerwacji, innowacyjne rozwiązanie wprowadzone na platformie Portal Pacjenta.

  Cały moduł jest bardzo przejrzysty i umożliwia pacjentowi sprawną nawigację po ofercie podzielonej na sekcje produktów: dla dzieci, dorosłych i seniorów. Zakupów można dokonywać bez rejestracji, co jest szczególnie korzystne dla osób chcących szybko nabyć daną usługę. Dla klientów, którzy jednak skorzystają z opcji rejestracji przygotowane zostały dodatkowe funkcjonalności, takie jak np. możliwość stałego podglądu wykupionych pakietów czy oferty specjalne. Na platformie można również pobrać dokumenty czy np. przedłużyć umowę.

  e-Oferta to kolejny etap rozwoju Portalu Pacjenta, który stanowi usprawnienie komunikacyjne pomiędzy Grupą a naszymi klientami. Jest to przykład realizowania strategii, w której szczególny nacisk kładziemy na rozwój innowacyjnych rozwiązań przekładających się na wysoki standard opieki. Niedawno wprowadziliśmy e-podpis, który umożliwia w pełni elektroniczne zarządzanie dokumentacją medyczną pacjentów. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy to udoskonalenie organizacyjne na tak dużą skalę - mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

  Zwiń
 • Lider prywatnych usług medycznych w Polsce - Grupa LUX MED zakończyła kolejny etap kształtowania struktury organizacyjnej diagnostyki obrazowej. FADO Centrum Usług Medycznych, oferujące diagnostykę mobilną, zostało włączone do LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o.

  Spółka ta zarządza siecią placówek diagnostyki obrazowej działających w różnych regionach kraju. Zajmuje się obsługą diagnostyczną pacjentów indywidualnych i partnerów biznesowych (np. szpitali, sieci publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej). Jej oferta obejmuje m.in. usługi teleradiologii i outsourcingu diagnostyki obrazowej (zarówno przejęcie lub dzierżawa funkcjonujących pracowni przy szpitalach i placówkach medycznych, jak i tworzenie nowych pracowni), a także diagnostykę mobilną. LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. rozpoczęła działalność pod koniec 2010 r. Pierwszymi ośrodkami prowadzonymi w jej ramach były pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego działające pod marką Med-Sport. Na początku 2011 r. do Spółki włączone zostało również Centrum Diagnostyki Obrazowej AVI, a 1 lipca 2011 r. FADO Centrum Usług Medycznych, oferujące diagnostykę mobilną. Centra diagnostyczne działające obecnie w ramach LUX MED Diagnostyka w 2010 r. wykonały w sumie blisko pół miliona badań, w tym ponad 200 tysięcy RTG, ponad 165 tysięcy badań mammograficznych, blisko 30 tysięcy badań rezonansu magnetycznego i ponad 55 tysięcy badań tomografii komputerowej. LUX MED Diagnostyka ściśle współpracuje z placówkami Grupy LUX MED. Jej zadaniem jest organizacja i koordynacja usług diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, mammografii, RTG i innych, w tym teleradiologii.

  „Grupa LUX MED od lat jest aktywnym uczestnikiem rynku diagnostyki obrazowej w Polsce. LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. w swojej działalności ma możliwość korzystania z najlepszych i sprawdzonych rozwiązań Grupy. W przyszłości chcemy położyć szczególny nacisk na dalszy, dynamiczny rozwój LUX MED Diagnostyka, zarówno w sektorze diagnostyki stacjonarnej, jak i mobilnej. Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną też nowe usługi z zakresu teleradiologii." - mówi Anna Rulkiewicz, Prezes LUX MED Diagnostyka Sp. z o.o. a zarazem Prezes Grupy
  LUX MED.

  Wchodzące obecnie w skład LUX MED Diagnostyka FADO Centrum Usług Medycznych w 2010 r. wykonało ponad 165 tysięcy badań i opisów mammograficznych, co stanowi 17 proc. ogółu badań profilaktyki raka piersi wykonywanych w Polsce. FADO jest największym w kraju świadczeniodawcą w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. W audycie klinicznym w 2010 roku FADO zajęło 1. miejsce wśród świadczeniodawców realizujących badania w formie mobilnej. Ośrodki diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych, zarówno tomografii komputerowej, jak i rezonansu magnetycznego, wykonywanych przez doświadczony zespół specjalistów przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. W pracowniach AVI wykonywanych jest miesięcznie ponad 4500 badań - 2000 badań rezonansu magnetycznego i ponad 2500 badań tomografii komputerowej. Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja.
  Med - Sport posiada sieć przyszpitalnych placówek stacjonarnych rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej na Śląsku. Miesięcznie wykonywanych jest w nich ponad 2000 badań.


  Zwiń
 • Grupa LUX MED, największa prywatna sieć medyczna w Polsce, wprowadziła podpis elektroniczny, który przyczyni się do usprawnienia systemu obsługi pacjentów. W zestawy do składania bezpiecznego e-podpisu zostało wyposażonych 2 tys. lekarzy z 54 placówek Grupy, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Certyfikaty kwalifikowane dostarczyła Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Grupa LUX MED jest pierwszą siecią medyczną w Polsce, która wdrożyła podpis elektroniczny na tak dużą skalę.

  Z dokumentacji medycznej w Grupie LUX MED korzysta 5 tys. lekarzy, pracujących w blisko 100 lokalizacjach. W 2010 roku, przy użyciu systemów IT powstało 6,9 mln dokumentów medycznych. W godzinach szczytu co sekundę powstaje nawet do 20 dokumentów.

  Dzięki wprowadzeniu e-podpisu, dokumentację medyczną pacjentów można tworzyć i przechowywać wyłącznie w formie elektronicznej - na odpowiednio zabezpieczonym serwerze LUX MED Sp. z o.o. Oznacza to szybszy dostęp do dokumentów, a także prostą i mniej kosztowną archiwizację. - Jesteśmy przekonani, że wdrożenie podpisu elektronicznego w Grupie LUX MED przyczyni się do znacznego usprawnienia procesu obsługi pacjentów, a w dłuższej perspektywie liczymy także na obniżenie kosztów wytwarzania i przechowywania dokumentacji medycznej - wyjaśnia Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

  Bezpieczniej i wygodniej

  Grupa LUX MED od dawna korzysta z Elektronicznej Historii Choroby, jednak pełne wykorzystanie zalet systemu ograniczała konieczność odręcznego podpisywania dokumentów medycznych, a więc także ich drukowania. - Mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, a także spójności danych, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w Grupie LUX MED podpisu z certyfikatem kwalifikowanym, wraz ze znacznikiem czasu. Pomimo, że nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia dopuszcza tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej bez potrzeby stosowania tego rozwiązania, naszym zdaniem jego wprowadzenie zapewnia znacznie wyższy stopień bezpieczeństwa dokumentacji, co przy wrażliwości i skali przetwarzanych danych uznajemy za niezwykle istotne - wyjaśnia Andrzej Osuch, Dyrektor Pionu IT Grupy LUX MED.

  Podpis elektroniczny to obecnie najbezpieczniejszy sposób autoryzacji wszelkiego rodzaju dokumentów. Jest on traktowany jako odpowiednik podpisu własnoręcznego, jednak zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo niż podpis własnoręczny. - W przypadku dokumentu papierowego nawet po jego podpisaniu możliwe jest dokonanie zmian. Podpis elektroniczny możliwość wprowadzania zmian w dokumentach elektronicznych całkowicie wyklucza - wyjaśnia Elżbieta Włodarczyk, dyrektor linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR S.A.

  2 tysiące lekarzy z e-podpisem

  Wdrożenie e-podpisu w Grupie LUX MED rozpoczął pilotaż, który objął zespół 100 lekarzy z warszawskiej placówki LUX MED przy ul. Postępu 21 C. Aby zapewnić właściwe bezpieczeństwo danych, podczas trzymiesięcznych testów dokumentacja medyczna była tworzona zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. - Do wdrożenia elektronicznej dokumentacji podeszliśmy z dużą starannością. W fazie pilotażowej zdecydowaliśmy się na opatrywanie plików elektronicznych bezpiecznym e-podpisem, przy równoczesnym tworzeniu tradycyjnych, papierowych dokumentów - tłumaczy Andrzej Osuch. - Takie rozwiązanie dało nam poczucie, że w przypadku nawet najmniejszych problemów technicznych, będziemy mieli w każdej chwili dostęp do dokumentacji papierowej. Ku naszemu zadowoleniu szczegółowe testy dowiodły poprawności działania systemu i w efekcie zdecydowaliśmy się na wdrożenie podpisu elektronicznego w kilkudziesięciu placówkach Grupy LUX MED - dodaje.

  W produkcji systemu wykorzystano biblioteki kryptograficzne dostarczone przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Wdrożenie obejmowało m.in. szkolenie personelu i dystrybucję certyfikatów kwalifikowanych. Obecnie z podpisu elektronicznego korzysta 2 tys. lekarzy, pracujących w 54 placówkach zlokalizowanych w całej Polsce. Liczby te będą systematycznie wzrastać.

  Zarząd LUX MED Sp. z o.o. zdecydował się na współpracę z KIR S.A., ze względu na kompleksowość oferty Izby. - Zaoferowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. rozwiązanie charakteryzowało się dużą elastycznością, co pozwoliło na sprawną integrację bibliotek kryptograficznych z wykorzystywanym w Grupie LUX MED systemem informatycznym - mówi Andrzej Osuch.

  Zwiń
 • Warszawa, 14.07.2011

  Grupa LUX MED powiększyła sieć o nowe centrum medyczne. Jest to już kolejna, 33 placówka znajdująca się na terenie Warszawy, tym razem ułatwiająca dostęp do opieki medycznej mieszkańcom dzielnicy Ochota.

  W centrum medycznym, mieszczącym się przy ulicy 17 Stycznia 39, pacjenci mogą skorzystać z porady wielu specjalistów, m.in. z zakresu dermatologii, endokrynologii, ortopedii, kardiologii, chirurgii, a także internistów i psychiatrów. W placówce można wykonać również badania diagnostyczne. Konsultacje lekarskie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16. Dodatkowymi atutami centrum medycznego są: bezpłatny parking, przygotowany specjalnie dla pacjentów oraz dogodne połączenie komunikacją miejską. Tak jak we wszystkich placówkach Grupy, także i w tej pacjenci mogą rezerwować wizyty online - poprzez stronę www, jak również telefonicznie. Szczegółowe informacje dostępne są na www.luxmed.pl.

  Otwarcie placówki to efekt naszych obserwacji, z których wynikało, że w tej części Warszawy jest duże zapotrzebowanie na prywatną opiekę medyczną. Docelowo do dyspozycji pacjentów będą oddane 23 gabinety na powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych. Obecnie w skład Grupy wchodzą już 72 placówki własne. Wszystkie nasze centra charakteryzują się wysokim standardem obsługi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Plany inwestycyjne Grupy są systematycznie dostosowywane do potrzeb pacjentów z myślą o zapewnieniu im jak najlepszej dostępności naszych usług. Cały czas rozwijamy sieć placówek i realizujemy kolejne etapy prac nad drugim, tym razem wieloprofilowym szpitalem. Jednocześnie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania informatyczne, które mają na celu m.in. usprawnianie obsługi naszych pacjentów" - mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

  Zwiń
 • Nos jest jedną z najbardziej widocznych części twarzy człowieka. Jego wyraźna dysproporcja lub nieprawidłowa budowa może być przyczyną zmiany wyglądu całej twarzy i co za tym idzie wielu kompleksów a także kłopotów ze zdrowiem. Decyzja o zabiegu chirurgicznym wiąże się jednak z wątpliwościami i pytaniami, na które musi odpowiedzieć specjalista.

  Wszystkie te obawy będzie można rozwiać już 15 lipca podczas nieodpłatnej konsultacji ze specjalistą chirurgii plastycznej w Szpitalu Grupy LUX MED, przy ul. Puławskiej 455 na warszawskim Ursynowie. Konsultacji będzie udzielać dr n. med. Lubomir Lembas, autorytet w dziedzinie chirurgii plastycznej.

  Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.07.2011 r. pod adresem mailowym aneta.pochec@luxmed.pl - przyjętych zostanie 16 pierwszych osób. W mailu prosimy o podanie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego oraz numeru PESEL.

  Szpital Grupy LUX MED oferuje pełną gamę zabiegów związanych z plastyką nosa oraz poprawą jego drożności. Operacje nosa pozwalają na zmniejszenie nosa, usunięcie garbu, wyprostowanie grzbietu nosa, korekcję skrzywionej przegrody nosa, czy też zmniejszenie czubka nosa.
  Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym często również w obecności lekarza laryngologa. Pacjent po zabiegu pozostaje pod kontrolą w szpitalu do następnego dnia. Okres rekonwalescencji wynosi około 10 dni.

  Zwiń
 • Wiele kobiet przynajmniej raz w życiu pomyślało o operacji plastycznej swojego biustu. Tylko niewielka część decyduje się jednak poddać chirurgii korekcyjnej, często z powodu lęku, jaki towarzyszy planom związanym z operacją. Konsultacje z profesjonalistą są doskonałym rozwiązaniem. Zwłaszcza teraz, kiedy można je odbyć za darmo.

  14 czerwca 2011 r. od godziny 15:00 każda pani zainteresowana tematyką chirurgii plastycznej piersi będzie mogła zaczerpnąć nieodpłatnej porady profesjonalisty w Szpitalu Grupy LUX MED, przy ul. Puławskiej 455 na warszawskim Ursynowie. Konsultacji będzie udzielać dr n.med. Małgorzata Chomicka-Janda, autorytet w dziedzinie chirurgii plastycznej piersi. Oczywiście same konsultacje nie obligują Pań do zabiegu, natomiast z pewnością pomogą rozwiać wątpliwości. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.06.2011 r. pod adresem mailowym aneta.pochec@luxmed.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

  W ofercie Szpitala są trzy metody powiększania piersi. Jedną z nich jest operacja biustu poprzez wczepienie implantów. Jej zaletą jest przede wszystkim trwałość efektów. Druga polega na przeszczepieniu własnej tkanki tłuszczowej. Po pobraniu odpowiedniej ilości i odpowiednim przygotowaniu, wszczepia się ją w piersi. Trzecia metoda to nieoperacyjne powiększenie biustu poprzez wstrzyknięcie preparatu Macrolane. Efekty zabiegu utrzymują się od kilku do kilkunastu miesięcy. Metoda ta jest doskonała dla pań, które nie są do końca przekonane co do długotrwałych zmian.
  W najbliższym czasie planowane są kolejne bezpłatne konsultacje w Szpitalu Grupy LUX MED, również z lekarzami innych specjalności.

  Zwiń
 • Warszawa, 25.05.2010 r.

  W ostatnich dniach odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła Domu Opieki Tabita w Konstancinie-Jeziornej. Dzięki rozbudowie Ośrodka do dyspozycji pensjonariuszy oddane zostały 33 nowe pokoje. Trzy piętra nowego skrzydła Tabity przeznaczone zostały trzem podstawowym obszarom działalności ośrodka: domowi seniora, zakładowi opiekuńczo-leczniczemu oraz ośrodkowi rehabilitacji.

  Rozbudowa Domu Opieki Tabita była jednym ze strategicznych założeń przyjętych przez LUX MED Sp. z o.o przy zawieraniu umowy warunkowej z Parafią Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie - historycznym zarządcą ośrodka. Efektem przejęcia przez LUX MED większości udziałów w spółce powołanej do prowadzenia Domu Opieki, jest dynamiczny rozwój Ośrodka zakładający m. in. otwarcie nowego skrzydła budynku i zwiększenie liczby pokoi gościnnych z 61 do obecnych 94.

  Bogata oferta Tabity obejmuje m.in. pobyty dzienne oraz stałe dla seniorów, pobyty dla osób chorych w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz kompleksowo wyposażoną poradnię rehabilitacyjną zarówno dla pensjonariuszy Ośrodka jak i pacjentów każdorazowo płacących za pojedyncze usługi. Atutem Tabity, obok kompleksowej oferty, nowoczesnej infrastruktury i elegancko urządzonych pokoi, jest również piękne położenie Ośrodka w sosnowym lesie oraz mikroklimat uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

  „Dzięki merytorycznemu i inwestycyjnemu zapleczu Grupy LUX MED, funkcjonujący od ponad 80 lat Ewangelicki Ośrodek Diakonii Tabita w Konstancinie-Jeziornej, który był już modernizowany i rozbudowywany w latach 90-tych. - może dalej intensywnie się rozwijać." - podkreśla Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED.

  Informacje ogólne o Ewangelickim Ośrodku Diakonii Tabita:
  W styczniu 2010 roku LUX MED Sp. z o.o. przejął większościowy pakiet udziałów w spółce LUX MED TABITA, powołanej w celu prowadzenia Domu Opieki Tabita w Konstancinie-Jeziornej. Część udziałów w spółce zachowała parafia Ewangelicko - Augsburska w Warszawie, dotychczas administrująca Ośrodkiem.

  Tabita to dynamicznie rozwijająca się placówka całodobowej opieki dla osób starszych, samotnych oraz Pacjentów w każdym wieku wymagających stałej specjalistycznej opieki. Położenie w Konstancinie-Jeziornej, podwarszawskiej miejscowości o wiekowych tradycjach uzdrowiskowych sprawia, że Pensjonariusze przebywają blisko Warszawy (niecałe 20 km), a jednocześnie z dala od zgiełku wielkiej aglomeracji. Ośrodek zlokalizowany jest w pięknym, zabytkowym budynku, na kilkuhektarowej działce, pokrytej sosnowym starodrzewem. W ostatnich latach placówka została intensywnie rozbudowana i zmodernizowana.

  Od początku swojego istnienia Ośrodek prowadził intensywną działalność opiekuńczą. Przez lata stanowił zaplecze rehabilitacyjne dla Szpitala Ewangelickiego w Warszawie. W okresie okupacji był miejscem udzielania pomocy poszkodowanym. Po II wojnie światowej Parafia Ewangelicko - Augsburska prowadziła tu Dom Opieki i Dom Sierot.

  Wysokokwalifikowany personel (pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitanci, psycholog, logopeda, lekarze rodzinni), dobierany między innymi pod kątem predyspozycji psychofizycznych, otacza Pensjonariuszy profesjonalną opieką medyczną oraz dba o ich dobre samopoczucie i zapewnia serdeczną, przyjazną atmosferę. Podopieczni Tabity mają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu - każdy Pensjonariusz może wybrać odpowiednie dla siebie aktywności w ramach specjalnie przygotowanego programu terapii zajęciowej.

  Statutowym celem niedawno powołanej spółki LUX MED TABITA jest również szerzenie szeroko pojętej edukacji zdrowotnej zarówno dla samych Pensjonariuszy jak i ich Rodzin, tak aby stworzyć optymalne warunki dla osób w podeszłym wieku.

  W Domu Opieki oferowany jest szeroki zakres usług, na który decydujący wpływ mają indywidualne potrzeby i oczekiwania Pensjonariuszy. Dla naszych Podopiecznych przygotowaliśmy:

  · Dzienne pobyty dla Seniorów
  Opieka nad osobami starszymi lub/i niepełnosprawnymi przez kilka godzin w ciągu dnia. Ma także na celu aktywowanie społeczne osób starszych oraz działalność edukacyjno zdrowotną.

  · Dom pobytu stałego dla Seniora
  Prowadzenie działalności opiekuńczej, stacjonarnej, całodobowej w komercyjnym domu opieki o charakterze hostelowym z zabezpieczeniem odpowiedniej do tego typu zakładów opieki pielęgnacyjno - leczniczej.
  · Pobyty dla osób chorych w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego
  Opieka dla osób w każdym wieku, które ze względu na stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego bytowania i uwarunkowania społeczne (np.: brak stałej opieki osób bliskich) nie mogą przebywać w środowisku domowym. Usługa ta skierowana jest między innymi dla osób np. po wylewach, wymagających intensywnej rehabilitacji, które w ciągu kilku miesięcy pragną powrócić do całkowitej sprawności psychofizycznej a tym samym do swojej pracy zawodowej.
  · Poradnia rehabilitacyjna dysponująca wyspecjalizowaną kadrą i profesjonalnym sprzętem dla naszych Pensjonariuszy oraz Pacjentów każdorazowo płacących za pojedyncze usługi.

  Do największych atutów Domu Opieki Tabita, można zaliczyć:

  · komfortowe warunki pobytu w pokojach 1 i 2-osobowych z łazienkami
  · całodobową opiekę pielęgniarską
  · całodobową opiekę opiekunów
  · stałą opiekę lekarzy rodzinnych
  · konsultacje lekarzy innych specjalności
  · opiekę psychologa
  · opiekę logopedy
  · opiekę dietetyka
  · salę o podwyższonym nadzorze dla osób, których stan zdrowia tego wymaga
  · gabinet zabiegowy
  · gabinet pobrań
  · posługę duszpasterską
  · pełne domowe wyżywienie, z uwzględnieniem indywidualnej diety
  · pełny wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych
  · transport medyczny
  · organizację imprez rodzinnych i okolicznościowych
  · mikroklimat uzdrowiska Konstancin-Jeziorna
  · miłą, przyjazną atmosferę ośrodka

  więcej informacji www.tabita.waw.pl

  Zwiń
 • Warszawa, 12.02.2010

  Ruszyło nowe Centrum Medyczne LUX MED przy al. Jana Pawła II 7 w Gdańsku. Już w marcu otwarta zostanie kolejna placówka tej samej sieci, zlokalizowana w Gdyni przy ul. Morskiej 127.

  W otwartym 10 lutego br. Centrum Medycznym LUX MED w Gdańsku pacjenci mogą korzystać z konsultacji lekarzy licznych specjalności, m. in. internistów, alergologów, kardiologów, endokrynologów, ginekologów, neurologów, okulistów, laryngologów, pulmonologów, urologów oraz specjalistów medycyny pracy. Zakres usług Centrum obejmuje również badania diagnostyczne: laboratoryjne oraz USG ogólne, USG Doppler, USG ginekologiczne, echo serca, EKG spoczynkowe, audiometrię, spirometrię, Holter RR i EKG. W placówce zlokalizowanej w dzielnicy Zaspa, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Janusza Meissnera, na powierzchni ok. 570 m2 mieści się czternaście gabinetów konsultacyjnych i zabiegowych. Atutami lokalizacji placówki są: przygotowany specjalnie dla Pacjentów LUX MED parking oraz możliwość dogodnego dojazdu środkami komunikacji miejskiej. Centrum Medyczne przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Badania krwi realizowane są od 7.15 do 10.30.

  W kolejnej nowej placówce LUX MED, która już wkrótce zostanie otwarta w Gdyni, przyjmować będą specjaliści różnych dziedzin medycyny: alergologii, endokrynologii, chirurgii, ortopedii, gastroenterologii, ginekologii, chorób wewnętrznych, kardiologii, otolaryngologii, medycyny pracy, neurologii, okulistyki, reumatologii, urologii, dermatologii, hematologii, diabetologii, medycyny rodzinnej. W gdyńskim centrum medycznym wykonywane będą również badania diagnostyczne m.in. laboratoryjne oraz USG (internistyczne i ginekologiczne), Doppler, echo serca. Atutem nowej poradni niewątpliwie będzie również dogodna lokalizacja - ok. 500 m od trasy im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - oraz możliwość dojazdu środkami komunikacji miejskiej (autobusy, trolejbusy), a także SKM, której stacja - Gdynia Grabówek zlokalizowana jest ok. 500 m od Centrum Medycznego.

  „Obecność Grupy LUX MED w Trójmieście była zawsze bardzo wyraźna, a dziś, już ponad 300 firm zlokalizowanych w tym obszarze korzysta z naszych usług. Inwestycje Grupy LUX MED w Trójmieście mają jednak dla nas również wymiar symboliczny - Gdańsk był pierwszym miastem poza Warszawą, w którym otworzyliśmy placówkę LUX MED. Teraz, już jako Grupa witamy nie tylko nowy rok, ale całkiem nowy etap naszego rozwoju dwiema placówkami w Gdańsku i Gdyni. Nowe centra medyczne w Trójmieście, podobnie jak pozostałe poradnie Grupy LUX MED w Polsce, korzystają ze zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego lekarzom m.in. prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej a pacjentom rezerwację wizyt za pośrednictwem Internetu. Dzięki nowemu systemowi, pacjenci Grupy mogą się cieszyć jeszcze lepszą dostępnością do specjalistów - wprowadzenie jednolitych rozwiązań systemowych w całej Grupie, umożliwia swobodne korzystanie z poradni działających pod różnymi markami, a więc w przypadku Trójmiasta - nie tylko z trzech centrów Medycznych LUX MED, lecz również dwóch poradni Medycyny Rodzinnej. Wyrazem dynamicznego rozwoju Grupy są nie tylko liczne projekty zrealizowane w zakresie IT. Nasze plany na najbliższy czas zakładają m.in. otwarcie w połowie przyszłego roku szpitala chirurgii jednego dnia w Warszawie, przy którym będzie się mieścić Centrum Pomocy Doraźnej Grupy." - powiedziała Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED.  Zwiń
 • Warszawa, 14 stycznia 2010 r.

  Centrum Medyczne LUX MED przy ul. Migdałowej w Warszawie, jako jedyna placówka medyczna w Polsce, wyróżnione zostało tytułem „Miejsca Przyjaznego Przyszłej Mamie". Ranking przeprowadzony został w ramach akcji „Odmienny stan - odmienne traktowanie", zorganizowanej pod patronatem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Głosowaniem internautów oraz członków kapituły konkursu objęte zostały zarówno urzędy, instytucje publiczne jak i firmy komercyjne. Spośród zgłoszonych instytucji wyróżnienie otrzymało jedynie 10.

  Celem kampanii edukacyjnej „Odmienny stan - odmienne traktowanie" jest uwrażliwienie społeczeństwa na szczególne potrzeby kobiet w ciąży. Założeniem akcji jest zmiana postaw społecznych oraz zwrócenie uwagi na konieczność troskliwego i odpowiedzialnego traktowania przyszłych mam i ich dzieci w przestrzeni publicznej.

  Przy współpracy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracowany został też apel przyszłych mam - zbiór postulatów zawierający m. in. zestaw kilkunastu wskazówek dotyczących właściwego traktowania kobiet w ciąży, zakładającego pełne poszanowanie dla ich zdrowia.

  Oprócz warszawskiej placówki LUX MED wyróżnione zostały m. in. Urząd Miasta Legionowo, Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim czy Kino Muranów w Warszawie.

  Tytuł Miejsca Przyjaznego Przyszłej Mamie jest dla naszej placówki wyjątkowym powodem do dumy, ponieważ przyznany nam został przez kobiety, które ze względu na swój stan, oczekują szczególnej uwagi i wyczucia, zarówno ze strony personelu medycznego jak i obsługowego. Placówka LUX MED przy ul. Migdałowej zgłoszona została do rankingu przez nasze Pacjentki, które doświadczyły najwyższej jakości usług i obsługi. Pozytywne opinie przyszłych mam potwierdziła Kapituła, w której zasiadali lekarze, matki oraz przedstawiciele mediów." - powiedziała Elżbieta Cytrycka, Dyrektor Centrum Medycznego LUX MED przy ul. Migdałowej 1A.  Zwiń
 • Warszawa, 9 listopada 2009 r.

  2 listopada br. uruchomione zostało jedno z największych Centrów Medycznych LUX MED w Polsce. W nowej placówce przy ul. Postępu 21 C w Warszawie, na powierzchni 2500 m2, mieści się ponad 60 gabinetów lekarskich i zabiegowych.

  Nowoczesna placówka zlokalizowana jest w Parku Postępu - kompleksie biurowców oddanych ostatnio do użytku. W tym samym budynku, mieści się też główna siedziba Grupy LUX MED, w której pracują działy administracyjne firmy. W nowym centrum medycznym przyjmują specjaliści dotychczas pracujący w placówce przy ul. Racławickiej 132 B, m. in.: interniści, kardiolodzy, laryngolodzy, lekarze medycyny pracy, neurolodzy, nefrolodzy, okuliści, ginekolodzy, alergolodzy, pulmonolodzy, specjaliści chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej, dermatolodzy, diabetolodzy, endokrynolodzy, gastrolodzy, hematolodzy, hepatolodzy, reumatolodzy i urolodzy. Centrum dysponuje również gabinetami stomatologicznymi, w których realizowane są usługi z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i protetyki.

  Do dyspozycji pacjentów jest też szeroki zakres badań, w tym: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe i USG oraz zabiegów rehabilitacyjnych, takich jak: elektrostymulacja, fonoforeza, galwanizacja, jonofereza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, terapia laserowa, terapia manualna, ultradźwięki i ultradźwięki w wodzie.

  Centrum Medyczne LUX MED przyjmuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 20:00 oraz w sobotę od 8:00 do 14:00. Pacjenci mogą również skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich parkingu.

  „Jestem przekonana, że nasi Pacjenci w pełni docenią nowoczesne wyposażenie, komfortowe warunki panujące w nowej placówce oraz dogodną lokalizację największego w Warszawie centrum medycznego LUX MED. Nowa placówka LUX MED przy ul. Postępu przejęła funkcje, które przez 16 lat pełniła poradnia przy ul. Racławickiej 132 B. Historycznie pierwsze centrum medyczne LUX MED, wkrótce wyspecjalizuje się w świadczeniu doraźnej pomocy medycznej oraz diagnostyce obrazowej i laboratoryjnej. Podobnie jak placówka w Parku Postępu, również pozostałe inwestycje Grupy LUX MED spełniają najwyższe standardy jakości. W ostatnim czasie otworzyliśmy nowe placówki w Krakowie i Poznaniu. Podjęliśmy także współpracę z Parafią Ewangelicko Augsburską przy prowadzeniu domu opieki Tabita w Konstancinie-Jeziornej. Już wkrótce uruchomimy kolejne poradnie w Gdyni, Gdańsku i Lublinie. W planach mamy również otwarcie w połowie przyszłego roku szpitala chirurgii jednego dnia w Warszawie, przy którym będzie się mieścić Centrum Pomocy Doraźnej Grupy. Równolegle wprowadziliśmy zintegrowany system informatyczny, który ma kluczowe znaczenie dla podwyższenia standardów obsługi klientów Grupy. Te i inne zrealizowane inwestycje to efekt konsekwentnie wprowadzanej w życie strategii wpracowanej wspólnie z naszym inwestorem po jego wejściu do LUX MED w 2008 r." - powiedziała Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED.

  Zwiń
 • Warszawa, 26 października 2009 r.

  22 października br. zostało zawarte porozumienie między LUX MED Sp. z o.o. a Parafią Ewangelicko-Augsburską Świętej Trójcy w Warszawie, określające zasady współpracy przy prowadzeniu domu opieki EOD „Tabita" w Konstancinie-Jeziornej.

  Na mocy zawartego porozumienia, dom opieki „Tabita", którym dotychczas zarządzała Parafia, będzie prowadzić specjalnie w tym celu powołana spółka LUX MED Tabita Sp. z o.o. Po spełnieniu warunków określonych w umowie inwestycyjnej LUX MED Sp. z o.o. nabędzie 88% udziałów w nowej spółce. Pozostałe 12% zachowa Parafia, której przysługiwać będzie także miejsce w Radzie Nadzorczej.

  Wspólne plany Parafii i Grupy LUX MED przewidują w najbliższym czasie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego skrzydła budynku, dzięki czemu wzrośnie liczba pokoi gościnnych (z obecnych 61 do 94). Pozwoli to znacząco zwiększyć liczbę podopiecznych, przy jednoczesnym zachowaniu standardu świadczonych usług (do czego zobowiązali się sygnatariusze umowy). Wszyscy obecni pensjonariusze „Tabity" zachowają swój status na podstawie dotychczas podpisanych umów. Parafianom będzie przysługiwać pierwszeństwo do miejsc w „Tabicie", a Parafia będzie dysponować pakietem miejsc z rabatem dla swoich parafian oraz ich współmałżonków.

  W nowo utworzonej spółce pozostaną zatrudnieni wszyscy obecni pracownicy „Tabity". Co istotne, spółka nie przejmie nieruchomości - będzie ją jedynie najmować przez najbliższe 12 lat (z możliwością przedłużenia umowy o następne 3 lata).

  „Dzięki podjęciu współpracy przy prowadzeniu Domu Opieki „Tabita", Grupa LUX MED wkracza na nowy obszar działalności. Jako eksperci w świadczeniu usług ambulatoryjnych i diagnostycznych, w naturalny sposób poszukujemy nowych obszarów rozwoju. Włączając się w prowadzenie domu opieki możemy wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia i spożytkować je w obszarze niezwykle społecznie ważnym, jakim jest troska o seniorów i ludzi przewlekle chorych. Jestem przekonana, że znacząco przyczynimy się do tego, aby następne lata były dla „Tabity" okresem stabilizacji i rozkwitu. Mimo wielu przedsięwzięć, które zamierzamy zrealizować w bliskiej przyszłości, takich jak otwarcie szpitala chirurgii jednego dnia, podjęliśmy się jeszcze jednego wyzwania. Niewykluczone, że okaże się ono pierwszym krokiem na tym nowym polu naszej działalności. " - mówi Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED.

  „Ewangelicki Ośrodek Diakonii Tabita w Konstancinie-Jeziornej jest jednym z dzieł charytatywnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, w którym kontynuujemy wielowiekową, dobrą tradycję służby dla człowieka. Funkcjonujący od ponad 80 lat ośrodek Tabita został w minionych latach rozbudowany i dzisiaj jest jednym z najlepszych obiektów tego typu w Warszawie i okolicy, którego atrakcyjność dodatkowo potęguje piękne położenie. Ośrodek już zapewnia dobrą opiekę medyczną, pielęgnacyjną oraz stwarza pensjonariuszom poczucie bezpieczeństwa w ich „jesieni życia". Zgromadzenie Parafialne - najwyższy organ parafii - z sześciu ofert kandydatów na operatora EOD TABITA, wybrało ofertę Grupy LUX MED. Mam nadzieję, że dynamika, potencjał medyczny oraz know-how Grupy LUX MED połączony z doświadczeniem i tradycją naszego Ewangelickiego Ośrodka Diakonii TABITA będzie znakomitym przykładem dobrego współdziałania w niesieniu pomocy człowiekowi w nie zawsze łatwej i złotej jesieni ludzkiego życia" - stwierdza ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy.
  Zwiń
 • Warszawa, 21.10.2009 r.

  W październiku uruchomione zostało drugie centrum medyczne LUX MED w Poznaniu. W nowocześnie wyposażonej placówce zlokalizowanej w budynku West Point przy ul. Wichrowej 1A mieści się 13 gabinetów lekarskich oraz 2 zabiegowe pielęgniarskie.

  W nowym centrum medycznym, na powierzchni ponad 530 m2 przyjmują lekarze następujących specjalności: laryngologii, chirurgii, dermatologii, radiologii, urologii, neurologii, ginekologii, gastroenterologii, medycyny rodzinnej, interny, a także specjaliści medycyny pracy. Placówka dysponuje również kompleksowo wyposażonym gabinetem okulistycznym oraz laryngologicznym umożliwiającym leczenie profilaktyczne i chirurgiczne. W nowym centrum medycznym wykonywane są też badania USG w pełnym zakresie: ginekologiczne, urologiczne, doppler, piersi oraz jamy brzusznej. Placówka LUX MED przy ulicy Wichrowej 1A jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00. Pobrania krwi wykonywane są między 08:00 a 17:00. Do dyspozycji pacjentów jest również bezpłatny parking.

  „Nowe centrum medyczne przy ul. Wichrowej jest już kolejną inwestycją Grupy LUX MED w Poznaniu. W ostatnim czasie, w placówce przy ul. Roosevelta 18 oddaliśmy do dyspozycji pacjentów kompleksowo wyposażony oddział rehabilitacji oferujący pełen zakres usług. W planach mamy również rozbudowę poradni CM LIM w Starym Browarze przy ul. Półwiejskiej. Rozwój poznańskiej sieci placówek jest odpowiedzią na potrzeby naszych pacjentów z Poznania i okolic oraz częścią planu inwestycyjnego obejmującego całą Polskę, przewidującego w najbliższym czasie uruchomienie kolejnych centrów medycznych LUX MED w Warszawie, Gdyni, Gdańsku, Lublinie oraz otwarcie w połowie przyszłego roku szpitala chirurgii jednego dnia w Warszawie, przy którym będzie się mieścić Centrum Mammografii i Endoskopii, a także Centrum Pomocy Doraźnej Grupy." - mówi Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED.

  Zwiń
 • Warszawa, 17.09.2009 r.

  W pierwszych dniach września uruchomiona została druga placówka LUX MED w Krakowie. W nowym centrum medycznym, przy ul. Mehoffera 10, na powierzchni ok. 1100 m2 mieści się 27 gabinetów konsultacyjnych oraz zabiegowych.

  W nowej pełnoprofilowej poradni konsultacji medycznych udzielają specjaliści w zakresie: alergologii, chirurgii (w tym dziecięcej i plastycznej), dermatologii, diabetologii, endokrynologii, ginekologii, hematologii, interny, kardiologii, laryngologii, audiologii, specjaliści medycyny pracy, neurologii, okulistyki, pulmonologii (również dziecięcej), reumatologii, stomatologii oraz urologii.

  Pacjenci placówki mogą korzystać z pełnego zakresu usług rehabilitacyjnych, zabiegów chirurgicznych w znieczuleniu miejscowym (m.in. drobnych zabiegów chirurgii plastycznej, drobnych zabiegów ortopedycznych, w tym z zakresu chirurgii ręki np. leczenia zespołu cieśni nadgarstka), ginekologicznej i dermatologicznej krioterapii miejscowej oraz leczenia żylaków odbytu metodą HEMORON. W poradni mieszczą się kompleksowo wyposażone gabinety stomatologiczne umożliwiające leczenie zachowawcze, chirurgiczne oraz ortodontyczne. Placówka dysponuje również sprzętem do wykonywania badań kolposkopowych, rektoskopowych, audiometrycznych oraz USG w pełnym zakresie.

  Centrum Medyczne LUX MED przy ulicy Mehoffera 10 przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 20.00. Pobrania krwi wykonywane są między 7.30 a 12.00.

  Ostatnie miesiące były dla Grupy LUX MED czasem intensywnego rozwoju i wzmożonej pracy. Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego we wszystkich placówkach Grupy, połączenie spółek LUX MED i CM LIM czy otwarcia kolejnych centrów medycznych, to tylko niektóre z wielu projektów, które zrealizowaliśmy z powodzeniem. Nie zamierzamy jednak spocząć na laurach - oprócz nowej placówki w Krakowie, w najbliższym czasie planujemy uruchomienie kolejnych centrów medycznych LUX MED w Poznaniu, Warszawie, Gdyni, Gdańsku i Lublinie oraz rozbudowę istniejących już poradni CM LIM i LUX MED w Poznaniu. Równocześnie pracujemy nad szpitalem chirurgii jednego dnia, który zostanie otwarty w Warszawie w pierwszej połowie przyszłego roku. Poprzez dynamiczny rozwój sieci placówek oraz pogłębianie zakresu świadczonych usług, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów, tak aby mogli się cieszyć coraz łatwiej dostępną i jeszcze bardziej kompleksową opieką medyczną." - przekonuje Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED i CM LIM.  Zwiń
 • Warszawa, 20.08.2009 r.

  W ostatnich dniach rozpoczęła działalność nowa poradnia Centrum Medycznego LIM przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie. Placówka o powierzchni ok. 1000 m2, dysponująca 22 gabinetami konsultacyjnymi i zabiegowymi - oferuje pełen zakres usług medycznych.

  Pacjenci mogą w niej korzystać z fachowej pomocy lekarzy licznych specjalności m.in. internistów, neurologów, stomatologów, laryngologów, ginekologów, okulistów, lekarzy medycyny rodzinnej oraz medycyny pracy. W placówce wykonywane są też badania audiometryczne, spirometryczne, USG, RTG stomatologiczne, EKG spoczynkowe oraz EEG.
  Dziesiąte w Warszawie Centrum Medyczne LIM mieści się na parterze budynku „Mon Grand Plaisir" przy ul. Bobrowieckiej 1. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. Pobrania krwi wykonywane są między 8.00 a 10.00. Do dyspozycji pacjentów jest również parking.

  „Otwarcie kolejnego Centrum Medycznego LIM to przejaw konsekwentnego dążenia do zapewniania pacjentom jak najbardziej komfortowych warunków korzystania z naszych usług. W trosce o jak najlepszą dostępność opieki medycznej, Grupa LUX MED i CM LIM systematycznie inwestuje w rozwój sieci placówek. Już jesienią otwarta zostanie kolejna, duża, pełnoprofilowa placówka w Warszawie, tym razem pod marką LUX MED. Nowe centrum medyczne będzie się mieścić w Parku Postępu na Mokotowie. W planach mamy również uruchomienie centrów medycznych LUX MED w Krakowie, Poznaniu, Gdyni i Lublinie oraz rozbudowę istniejących już poradni CM LIM i LUX MED w Poznaniu. Równocześnie pracujemy nad szpitalem chirurgii jednego dnia, który zostanie otwarty w Warszawie w pierwszej połowie przyszłego roku." - informuje Anna Rulkiewicz-Kaczyńska, Prezes Grupy LUX MED i CM LIM.  Zwiń
 • Warszawa 25.06.2009 r.

  LUX MED już po raz drugi otrzymał tytuł jednej z najsilniejszych marek biznesowych - Business Superbrand przyznawany przez niezależną Radę Marek skupiającą ekspertów w dziedzinie marketingu.

  W tym roku, w kategorii „Business Superbrands", ocenie poddanych zostało 1200 marek reprezentujących różne branże sektora B2B. Spośród nich tytuł otrzymała tylko niewielka liczba - poniżej 5 procent marek.
  Nagroda Superbrands jest jedynym na rynku wyróżnieniem przyznawanym działom marketingu, za konsekwentną pracę na rzecz silnej marki. Tytuł przyznaje niezależny panel ekspertów, zwany Radą Marek. W jego skład wchodzą przedstawiciele rożnych środowisk: dziennikarze, eksperci z agencji marketingowych i PR oraz specjaliści marketingu największych firm.

  Superbrands jest międzynarodową organizacją działającą od 14 lat w ponad 80 krajach. Jej celem jest promowanie brandingu, poprzez szczegółową analizę studiów przypadku marek, które odniosły największy sukces. Są to brandy, które w danej branży wypracowały sobie niezwykle silną pozycję i dają konsumentowi świadomie lub podświadomie wyczuwalną przewagę nad konkurencyjnymi markami. Na całym świecie wyróżnienia wręczane w ramach projektów organizowanych pod patronatem organizacji Superbrands traktowane są jako dowody świadczące o wyjątkowej sile i rozpoznawalności nagrodzonych marek.

  Zwiń
 • Warszawa, 19.06.2009

  LUX MED pierwszą firmą medyczną z prestiżowym Certyfikatem Użyteczna Strona.

  Celem programu „Certyfikat Użyteczna Strona" prowadzonego przez Nowoczesną Firmę i Fundację Obserwatorium Zarządzania jest wyróżnienie przedsiębiorstw, których serwisy WWW są najbardziej przyjazne użytkownikom. Podczas szczegółowego audytu prowadzonego przez wyspecjalizowane grono ekspertów sprawdzanych jest kilkadziesiąt zagadnień, takich jak m.in. intuicyjna nawigacja, czytelność i spójność treści, obecność w wyszukiwarkach, czy szybkość ładowania strony. Badania poszczególnych zakresów użyteczności wykonywane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi internetowych, a także badań satysfakcji użytkowników. Ważnym elementem programu „Użyteczna Strona" jest wskazanie i nagrodzenie tych firm, które w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, zadbały o jak najlepszą funkcjonalność swoich stron internetowych. W tegorocznej edycji kryteria te spełniły tylko trzy firmy, w tym LUX MED (jako pierwsza firma medyczna).

  Firma LUX MED obecna jest w internecie ponad 8 lat. W marcu tego roku uruchomiona została nowa strona internetowa, która stanowi centrum informacji o Grupie LUX MED oraz wszystkich markach, które ją tworzą, a także ofercie kierowanej do klienta indywidualnego i korporacyjnego. Projekt strony powstał przy wykorzystaniu danych statystycznych oraz kilku tysięcy ankiet nadesłanych przez użytkowników poprzedniego serwisu.

  "Podczas tworzenia portalu największy nacisk położyliśmy na przejrzystość, dostępność i jak najbardziej odpowiadający potrzebom naszych użytkowników zasób informacji. Na etapie projektowania strony nieocenione okazało się wsparcie użytkowników, które umożliwiło dostosowanie serwisu do określonych wymagań internautów i w znacznym stopniu przyczyniło się do uzyskania tak prestiżowego wyróżnienia jakim jest Certyfikat Użyteczna Strona. Ta nagroda cieszy nas podwójnie, ponieważ przyznawana jest przez najlepszych w branży specjalistów, ale także w oparciu m.in. o opinię codziennych użytkowników. Stale pracujemy nad rozwojem funkcjonalności strony z myślą o dalszym budowaniu jak najlepszych relacji z naszymi klientami i pacjentami. - powiedziała Marzena Kowalska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Grupy LUX MED i CM LIM.  Zwiń
 • Warszawa, 06.04.2009 r.

  Pod hasłem „Najbliżej po zdrowie" rozpoczęła się akcja promocyjno - informacyjna Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM. Jej celem jest zaprezentowanie Grupy jako partnera medycznego oferującego wszechstronną oraz kompleksową opiekę zdrowotną.

  Kampania skierowana jest przede wszystkim do kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji. Jej celem jest uświadomienie unikatowego potencjału, jaki obecnie ma do zaoferowania klientom Grupa LUX MED są to: największa sieć placówek, kompleksowość i wszechstronność, a także własna, silna baza diagnostyczna, co w połączeniu z doskonałą kadrą medyczną daje poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego firmom, pracownikom i ich rodzinom. Znalazło to odzwierciedlenie w treści, jak i formie komunikacji.
  „Kampania jest elementem realizacji strategii Grupy LUX MED i CM LIM. Przygotowując ją korzystaliśmy z badań marketingowych prowadzonych wśród obecnych i potencjalnych klientów." - powiedziała Marzena Kowalska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM.

  Grupa LUX MED skupia marki: LUX MED, PROMEDIS i Medycyna Rodzinna. Dzięki powiązaniu kapitałowemu możliwa jest ścisła współpraca z Centrum Medycznym LIM, co dla partnerów korporacyjnych stanowi szczególną wartość. Każda z marek jest silnie sprofilowana na obsługę odmiennych segmentów rynku. Grupa LUX MED ma więc wyjątkowe w Polsce możliwości dostosowania pakietów opieki medycznej do potrzeb i sytuacji klientów - od podstawowych, o wąskim zakresie, po najbardziej rozbudowane łącznie z diagnostyką laboratoryjną i obrazową, a także - dzięki współpracy z ubezpieczycielem - dostępem do opieki szpitalnej w Europie i na całym świecie.

  Materiały reklamowe ukażą się w wybranych, ogólnopolskich dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach biznesowych. W kampanii wykorzystano też plakaty ulokowane w wytypowanych centrach biznesu w największych miastach Polski. Uwzględniono także działania reklamowe na niektórych biznesowych i społecznościowych portalach internetowych. Wizualizacja kampanii została również zaadaptowana do materiałów POS.

  Kreację dla prasy oraz indoor przygotowała poznańska agencja Just, materiały do internetu - warszawska agencja Bombadil. Zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Media Concept.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

  Katarzyną Michaliszyn,
  Specjalistą Komunikacji Korporacyjnej
  LUX MED
  tel: (22) 322 70 32,
  fax: (22) 322 76 42,
  mobile: 695 090 397,
  email: katarzyna.michaliszyn@luxmed.pl
  Zwiń
 • Warszawa, 02 kwietnia 2009 r.

  Grupa LUX MED otworzyła dwie nowe placówki: w Olsztynie, działającą pod marką LUX MED i Warszawie, uruchomioną pod marką PROMEDIS.

  W ostatnim czasie otwarta została 3. w Warszawie i 10. w Polsce poradnia PROMEDIS. Nowe Centrum Medyczne mieści się przy ulicy Taśmowej 7, w kompleksie biurowym Marynarska Business Park. W placówce o powierzchni ponad 600 m2 znajduje się 11 gabinetów lekarskich, 2 zabiegowe oraz wyposażona w wysokiej klasy sprzęt pracownia USG. Przyjmują w niej lekarze specjalizujący się m.in. w: kardiologii, internie, laryngologii, alergologii, ginekologii, dermatologii, okulistyce, neurologii, pulmonologii czy gastrologii. Poradnia oferuje także szeroki zakres badań diagnostycznych: laboratoryjnych oraz ultrasonograficznych.

  W tym samym czasie otwarte zostało również 19. Centrum Medyczne LUX MED w Polsce. Poradnia mieści się w Olsztynie przy ul Głowackiego 28. Na około 300 m2 znajduje się 5 gabinetów lekarskich, a także gabinet zabiegowy. W nowej placówce pacjenci mogą skorzystać z porady lekarzy specjalistów m.in. medycyny rodzinnej, medycyny pracy, internisty, neurologa, laryngologa, foniatry, ginekologa, chirurga ogólnego, kardiologa, gastrologa, okulisty, alergologa i dermatologa. Można w niej też wykonać badania laboratoryjne, spirometryczne oraz EKG spoczynkowe.

  „Dzięki uruchamianiu kolejnych centrów stale zwiększamy dostępność usług. W ramach Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM dysponujemy już 64 placówkami własnymi i 23 przyzakładowymi. Systematycznie poszerzamy też zasięg terytorialny Grupy, własne centra medyczne posiadamy już w 13 dużych miastach Polski (w czterech mniejszych miejscowościach prowadzimy placówki przyzakładowe). Cały czas współpracujemy też z ponad 960 partnerami medycznymi w całym kraju. Dzięki temu nasi pacjenci są pod opieką Grupy podróżując po całej Polsce. Odpowiednia dostępność to, obok kompleksowości usług oraz jak najlepszego dopasowania do potrzeb naszych klientów, jeden z priorytetów w strategii rozwoju Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM. Temu celowi służyć też będzie wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego." - powiedziała Anna Rulkiewicz, Prezes Zarządu Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

  Katarzyną Michaliszyn,
  Specjalistą Komunikacji Korporacyjnej
  LUX MED
  tel: (22) 322 70 32,
  fax: (22) 322 76 42,
  mobile: 695 090 397,
  email: katarzyna.michaliszyn@luxmed.pl  Zwiń
 • Warszawa, 31.03.2009 r.

  Centrum Medyczne TEPEMED prowadzone przez TP Med sp. z o.o. działa od około 40 lat, początkowo jako przychodnia zakładowa pracowników łączności. Dysponuje placówką w centrum Warszawy, gdzie na ponad 1 800 m2 powierzchni oferuje kompleksową opiekę medyczną od szeroko pojętej profilaktyki poprzez pełną diagnostykę, drobne zabiegi chirurgiczne, rehabilitację i leczenie stomatologiczne. Zatrudnia lekarzy ponad 20 specjalizacji medycznych. Spółka obsługuje ponad 20 tys. pacjentów.

  Transakcja ta to duża korzyść dla obu stron. Zakup Centrum Medycznego TEPEMED wpisuje się w realizowaną przez Grupę LUX MED strategię rozwoju sieci placówek wysokiej jakości oferującej kompleksowe usługi medyczne. Jednocześnie, dotychczas tylko część pracowników Telekomunikacji Polskiej zatrudnionych w Warszawie i Katowicach miała możliwość realizacji usług medycznych w ramach Grupy TP, a  dzięki porozumieniu podpisanemu z LUX MED opieką objęci zostaną wszyscy pracownicy TP, którzy będą mogli korzystać z każdego z Centrów Medycznych Grupy LUX MED  oraz  naszych placówek partnerskich w całej Polsce." - powiedziała Anna Rulkiewicz - Kaczyńska Prezes Grupy LUX MED i Centrum Medycznego LIM.


  Zawarta transakcja jest częścią strategii Grupy TP, zgodnie z którą zamierzamy koncentrować się na rozwoju oferty zintegrowanych usług multimedialnych oraz tworzeniu innowacyjnych usług konwergentnych - a obsługę tych obszarów, które pozostają poza głównym kierunkiem rozwoju jak np.: usługi medyczne pozostawić firmom, dla których jest to podstawowy profil działalności." - powiedział Jacek Kałłaur, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich TP SA.

  Podobne umowy na korzystanie z usług medycznych Spółka LUX MED zawarła również z PTK Centertel Sp. z o.o. oraz TP EmiTel Sp z o.o.

  Zwiń
 • Choroby nowotworowe to jedne z największych zagrożeń dla zdrowia i życia współczesnego człowieka. W najbliższych latach co 3 Polak zachoruje na raka, a co 4 osoba umrze. Ale z tą chorobą można skutecznie walczyć - wcześniej rozpoznany nowotwór i prawidłowo leczony daje duże szanse na wyleczenie. LUX MED opracował i wprowadza Profilowany Program Diagnostyczny Nowotworów Złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworu piersi i płuc, w ramach którego pacjent ma zagwarantowaną kompleksową diagnostykę, konsultacje lekarzy specjalistów oraz indywidualną opiekę.

  Głównym założeniem Profilowanego Programu Diagnostycznego Nowotworów Złośliwych LUX MED było opracowanie optymalnego projektu badań i konsultacji, który gwarantuje diagnostykę na najwyższym poziomie i efektywność w zakresie profilaktyki nowotworowej oraz szybkie procedury w sytuacji podejrzenia o chorobę.

  Pacjenci zbyt późno trafiają do lekarzy - nowotwór jest już w tak zaawansowanym stadium, że możliwości leczenia są ograniczone. Naszym celem jest jak najszybsze wykrycie choroby. A jednocześnie pokazujemy, że badań nie należy się bać, a rak nie musi być wyrokiem śmierci - powiedział prof. dr hab. n med., onkolog, chirurg ogólny ze Szpitala LUX MED.

  Pacjent jest diagnozowany w jak najszerszym aspekcie ukierunkowanym na dane schorzenie. Na każdym etapie programu jest traktowany w sposób indywidualny, co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i minimalizuje stres związany z podejrzeniem choroby. Doradca hospitalizacyjny jest dostępny dla pacjenta 24 godziny na dobę - udziela na bieżąco informacji związanych z przyjęciem do szpitala, zarówno w ramach świadczeń finansowanych publicznie, jak i komercyjnie. Dedykowany do każdego pacjenta asystent programu zapewnia sprawną koordynację całego procesu, umawia wizyty, ustawia szybkie terminy konsultacji, dba o jego samopoczucie i komfort.

  Profilowany Program Diagnostyczny Nowotworów Złośliwych Piersi

  Nowotwór piersi jest największym zagrożeniem dla kobiet w Polsce. Dotyczy on najczęściej pań w wieku 50-70 lat, a często w grupie ryzyka znajdują się całe rodziny. Niestety, pomimo wielu akcji edukacyjnych i promujących profilaktykę oraz samobadanie, umieralność na raka piersi wśród Polek jest na jednym z najwyższych poziomów w Europie, co jest wynikiem zbyt późnego wykrywania choroby. W zakres Profilowanego Programu Diagnostycznego Nowotworów Złośliwych Piersi wchodzą:

  • badania diagnostyczne: rezonans magnetyczny sutków,
  • konsultacja chirurga onkologa podsumowująca rezonans magnetyczny z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń,
  • usługa doradcy hospitalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od daty przystąpienia do programu,
  • koordynacja wykonania badań i konsultacji przez asystenta programu.

  Profilowany Program Diagnostyczny Nowotworów Złośliwych Płuc

  Rak płuc to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia Polaków. W powszechnej świadomości jest to choroba osób palących papierosy, niestety nie są to jedyne grupy ryzyka - równie niebezpieczne jest bierne palenie i zanieczyszczenie środowiska. Wśród mężczyzn to główna przyczyna śmierci (85% chorych), a równie niebezpieczny jest dla kobiet (15% chorych). W Polsce mamy największe tempo zachorowalności na całym świecie.
  Wobec tak dużej skali zagrożenia LUX MED wraz z najwyższej klasy specjalistami opracował Profilowany Program Diagnostyczny Nowotworów Złośliwych Płuc.

  Program obejmuje:

  •  konsultację kwalifikującą do programu przeprowadzona przez lekarza chirurga onkologa,
  • badania laboratoryjne: morfologia + rozmaz automatyczny, OB,
  • badania diagnostyczne :TK(tomografia komputerowa) screeningowe klatki piersiowej,
  •  konsultację onkologa podsumowującą program z omówieniem wyników i wydaniem zaleceń na przyszłość,
  • usługę doradcy hospitalizacyjnego w okresie 3 miesięcy od daty przystąpienia do programu,
  • koordynację wykonania badań i konsultacji przez asystenta programu.
  Zwiń

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności