Powiększ czcionkę:

Drukuj

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów Kluczowych

Grupy LUX MED

ubezpieczenie NNWZapewniając Państwu kompleksową opiekę medyczną nie tylko na terenie naszego kraju, ale także poza jego granicami, wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. (TU Allianz) wypracowaliśmy wyjątkowe warunki ubezpieczenia, w ramach których otrzymujecie Państwo produkt, który jest unikatowy co do zakresu ubezpieczenia i limitu odpowiedzialności. 

W oferowanej Państwu ochronie ubezpieczeniowej, warte podkreślenia są: szeroki zakres ubezpieczenia i wysokie limity odpowiedzialności w odniesieniu do zakresów, jakie posiadali Państwo w dotychczasowej ochronie ubezpieczeniowej oraz to, że ubezpieczeniem objęte są również:

  • ryzyko związane z uprawianiem m. in. następujących sportów: narciarstwa, snowboardu, windsurfingu, nurkowania bez akwalungu;
  • koszty leczenia związane z ciążą i powikłaniami w czasie ciąży do 32 tygodnia ciąży;
  • zaostrzenia i powikłania wszelkich chorób przewlekłych.

Pragniemy podkreślić, iż ubezpieczenie działa bez ograniczeń wiekowych, a jego maksymalny okres podczas jednorazowego pobytu za granicą wynosi do 180 dni - we wszystkich państwach świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania.

NAZWA POLISY to Klienci kluczowi Grupy LUX MED

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest posiadanie uprawnienia do przystąpienia do ubezpieczenia wynikającego z podpisanej umowy i posiadanego produktu oraz poinformowanie firmy Allianz o chęci przystąpienia do ubezpieczenia.

W celu zgłoszenia do ubezpieczenia Klienci proszeni są o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza (pobierz plik PDF), w jeden z podanych sposobów:

  • mailowo na adres: zgloszenia1@allianz.pl,
  • lub w przypadku braku możliwości przesłania deklaracji mailem - pisemnie na adres: Allianz Global Assistance - Dział Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „LUX MED Aktywacja ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży zagranicznej".

Osoby, które prześlą zgłoszenie do 24 dnia każdego miesiąca zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową z pierwszym dniem następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku zgłoszeń przesłanych po 24 dniu miesiąca kalendarzowego ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się z pierwszym dniem drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie otrzymania zgłoszenia.

W przypadku braku uprawnień do objęcia ochroną w ramach ww. ubezpieczenia, otrzymacie Państwo od nas, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej informacje o braku ochrony wraz z podaniem przyczyny.

Wierzymy, że powyższa oferta wpłynie na zwiększenie Państwa bezpieczeństwa zdrowotnego i utwierdzi Państwa w słuszności wyboru Grupy LUX MED jako partnera medycznego.

Na nasuwające się pytania związane ze zmianami w ochronie ubezpieczeniowej z przyjemnością odpowiedzą pracownicy Departamentu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej dla klientów Grupy LUX MED

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej 

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia w podróży zagraniczneW naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności