Powiększ czcionkę:

Drukuj
Dla Pacjentów > Oferta

Badania lotnicze - przewodnik

Medycyna lotniczaSpecjalności lotnicze, które podlegają badaniom lotniczo-lekarskim Klasy 1 oraz niezbędne wymagania:

 • pilot samolotowy zawodowy, pilot śmigłowcowy zawodowy, pilot sterowcowy zawodowy, pilot pionowzlotu zawodowy, pilot wiatrakowcowy zawodowy - ukończone 16 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne oraz zgoda opiekunów prawnych;
 • pilot samolotowy liniowy, pilot śmigłowcowy liniowy, pilot pionowzlotu liniowy, pilot samolotowy w załodze wieloosobowej - ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie.

Specjalności lotnicze, które podlegają badaniom lotniczo-lekarskim Klasy 2 oraz niezbędne wymagania:

 • pilot samolotowy turystyczny, pilot śmigłowcowy turystyczny, pilot sterowcowy turystyczny, pilot pionowzlotu turystyczny - ukończone 16 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne oraz zgoda opiekunów prawnych;
 • pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy - ukończone 14 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz zgoda opiekunów prawnych.

Specjalności lotnicze, które podlegają badaniom lotniczo-lekarskim Klasy 3 oraz niezbędne wymagania:

 • kontroler ruchu lotniczego - ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
 • praktykant kontroler ruchu lotniczego - ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Specjalności lotnicze, które podlegają badaniom lotniczo-lekarskim LAPL oraz niezbędne wymagania:

 • samoloty i śmigłowce - ukończone 17 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne oraz zgoda opiekunów prawnych;
 • szybowce i balony - ukończone 16 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne oraz zgoda opiekunów prawnych.

Raport medyczny wydawany członkom personelu pokładowego - ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie;

Specjalności lotnicze, które podlegają badaniom lotniczo-lekarskim do świadectwa kwalifikacji oraz niezbędne wymagania:


 • pilot lotni, pilot paralotni, pilot motolotni - ukończone 15 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz zgoda opiekunów prawnych;
 • pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 495 kg, pilot wiatrakowcowy do 560 kg - ukończone 16 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne oraz zgoda opiekunów prawnych; 
 • skoczek spadochronowy - ukończone 16 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • operator bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe, informator służby informacji powietrznej, informator lotniskowej służby informacji powietrznej, nawigator lotniczy, mechanik pokładowy, radiooperator pokładowy, dyspozytor lotniczy, mechanik lotniczy obsługi technicznej, mechanik poświadczenia obsługi statków powietrznych, mechanik poświadczenia obsługi spadochronów, mechanik poświadczenia obsługi wiatrakowca o maksymalnej masie startowej do 560 kg - ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie.

Osoby niepełnoletnie badane są w obecności i za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

W przypadku badań okresowych u osób, które wcześniej wykonywały badania lotniczo-lekarskie poza Grupą LUXMED honorujemy ostatnie orzeczenia ze wszystkich państw członkowskich zrzeszonych w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

ORGANIZACJA BADAŃ

Pacjent umawia się na badania poprzez adres e-mail: CentrumMedycynyLotniczej@luxmed.pl


1.W związku z dużym zainteresowaniem badaniami lotniczo-lekarskimi w Centrum Medycyny Lotniczej LUX MED., informujemy o ograniczonych możliwościach przeprowadzenia badań u wszystkich chętnych. W związku z powyższym, prosimy o kontakt mailowy w celu zapisu na badania: CentrumMedycynyLotniczej@luxmed.pl Jeśli w przeciągu 48 godzin nie otrzymacie Państwo odpowiedzi dotyczącej terminu badania, biorąc pod uwagę dni robocze, prosimy o kontaktowanie się z innymi podmiotami wykonującymi tego typu badania. Powyższy komunikat nie dotyczy osób posiadających skierowanie z firmy, która podpisała umowę z LUX MED. Informujemy również, że ilość osób które będą przyjmowane w danym dniu jest ograniczona i nie gwarantujemy obsługi wszystkich chętnych, którzy zgłoszą się do przychodni bez wcześniejszego zapisu

Z poważaniem
Zespół Centrum Medycyny Lotniczej LUX MED.

Due to the fact of an increasing percentage of people interested in aeromedical examinations in AERO MEDICAL CENTER LUX MED we kindly inform that we are forced to impose some limitations to all willing to perform aeromedical assessment at AMC LUX MED.
According to the above we strongly encourage applicants for all aviation classes to make their own application by CentrumMedycynyLotniczej@luxmed.pl what would facilitate the process of registering without waste of time.
Following your request you may expect an answer from AMC within 48 hrs (keep in mind working days). In case of no reply it would be reasonable to make an appointment in other remaining AMCs, or aeromediacal examiners. List of AMCs and AMEs you may find on the www.ulc.gov.pl pages.
Above stated announcement does not concern those possessing referral from their employer following signed agreement with LUX MED for such service.
We are also obliged to inform that certain amount of applicants may be restricted to those who made preliminary appointment for medical evaluation.
We regret this kind of any inconvenience may have caused.2. Pacjent zgłasza się na badania w godzinach 07.00 - 08.00, wypoczęty, bez objawów chorobowych oraz na czczo. Ponadto posiada ze sobą:

 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • ostatnie orzeczenie lotniczo- lekarskie,
 • szkła korekcyjne lub soczewki kontaktowe z niezbędnym zabezpieczeniem (jeżeli stosuje),
 • skierowanie na badanie lotniczo- lekarskie jeżeli jest pracownikiem firmy lotniczej.

3. Pacjent rozpoczyna badania w Gabinecie Przygotowawczym Medycyny Lotniczej, gdzie otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące realizacji badań. Przebieg badań koordynuje wykwalifikowany personel Centrum Medycyny Lotniczej.

4. Badania lotnicze kończą się wizytą u lekarza orzecznika i otrzymaniem orzeczenia. W wyjątkowych przypadkach lekarz orzecznik w celu wydania ostatecznej decyzji o możliwości wykonywania czynności lotniczych, może rozszerzyć zakres badań wynikających ze wskazań medycznych. Koszt dodatkowych badań pokrywa Pacjent.

5. Na następne badania lotniczo-lekarskie zapraszamy do 45 dni przed upływem ważności ostatniego orzeczenia.

Wniosek o skierowanie na badanie lotniczo - lekarskie tylko dla pracowników firm lotniczych mających podpisaną umowę z LUX MED - Pobierz Plik

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności