Powiększ czcionkę:

Drukuj

Starzejemy się i co z tym zrobić?

Jak wyobrażamy sobie swoje życie w wieku senioralnym? Co jest dla nas ważne, czego się obawiamy i jakie wyzwania stoją w związku z tym przed edukacją zdrowotną?

Osoby starszeNajnowsze badanie opinii publicznej „Attitudes towards ageing" (pol. „Postawy wobec starzenia się") przeprowadzone na zlecenie Bupa, której częścią jest LUX MED, prezentuje oczekiwania i obawy Polaków związane z wkraczaniem w wiek emerytalny oraz zmaganiem się z problemami osób starszych. Raport ten potwierdza powszechne obserwacje: Polacy obawiają się o swój stan zdrowia i możliwości realizacji swoich pasji, a także o to, czy będą potrafili samodzielnie funkcjonować w wieku senioralnym.

Rodzina górą

Z badania wynika, że choć ponad połowa respondentów jako seniorzy chciałaby cieszyć się pełnią życia, to jednak nie spieszy im się do emerytury. Najczęściej powtarzającą się przyczyną zaniepokojenia, związaną z wchodzeniem w wiek senioralny, jest kwestia pozostania w zdrowiu i względnej samodzielności życiowej - tak ważnej dla blisko 70% badanych. Na kolejnym miejscu pojawia się troska o odpowiednie zabezpieczenie finansowe oraz strach przed poważną chorobą, wskazany przez ponad połowę respondentów. Z tego natomiast bezpośrednio wypływa niepokój, czy i kto będzie mógł się nami zaopiekować, kiedy stan zdrowia i podeszły wiek uniemożliwią nam samodzielne funkcjonowanie. Raport wskazuje, że nadal główną instytucją, która w razie konieczności powinna zapewniać seniorom wsparcie i opiekować się nimi w tym okresie, jest rodzina. Takie jest oczekiwanie 66% badanych. Zaledwie 18% osób wskazało różne inne instytucje jako te, które mogłyby im udzielać wsparcia w tym okresie.

Zaufanie do e-zdrowia

Wprawdzie zdecydowana większość respondentów (81%) deklaruje poczucie odpowiedzialności za rodziców, ale nie zawsze najbliżsi są w stanie samodzielnie zapewnić pełną opiekę. Młode osoby opuszczają swoje miasta rodzinne, oddalają się od rodziców, wyjeżdżają także za granicę. W związku z tym nawet przy bliskiej relacji będzie im trudno samodzielnie wspierać osoby starsze. To o tyle niepokojące, że dziś liczba instytucji opieki i miejsc przez nie oferowanych jest niewystarczająca. Należy się zatem spodziewać, że będzie ich powstawało więcej, żeby zaspokoić potrzeby i oczekiwania seniorów. Ciekawe rezultaty badania dotyczą rodzaju opieki medycznej - prawie 80% respondentów, kiedy będzie w starszym wieku, chciałaby mieć dostęp do opieki i konsultacji medycznej przez telefon lub online. To dobry prognostyk, pokazujący zaufanie do rozwiązań z zakresu tzw. e-zdrowia. Równocześnie ponad połowa badanych wskazała na pracodawcę jako podmiot częściowo odpowiedzialny za ich zdrowie także na emeryturze.

Szereg wyzwań

Raport „Attitudes towards ageing" stanowi ważny głos w dyskusji nad modelem opieki społecznej i medycznej dla osób starszych w naszym kraju. Zwraca uwagę na szereg wyzwań, jakie stoją przed edukacją zdrowotną, szybkim diagnozowaniem oraz leczeniem osób aktywnych zawodowo, aby później na emeryturze seniorzy mogli cieszyć się spokojnym życiem bez poważnych ograniczeń.

Zdrowie seniora w Polsce

Martwię się o to...
69% ..czy zdrowie pozwoli mi być samodzielnym?
55% ...czy wystarczy mi pieniędzy?
53% ...czy zachoruję?
43% ...kto się mną zaopiekuje?

Kiedy będę seniorem...
...chciałbym być sprawny i aktywny: 67%
...chciałbym żyć pełnią życia: 35%

Kiedy będę potrzebował konsultacji medycznej, chciałbym ją uzyskać...
...online lub telefonicznie:78%

Mój pracodawca powinien pomóc mi zachować zdrowie i sprawność: 68%

Będę szczęśliwy, kiedy...
87% ...zachowam dobre zdrowie.
81% ...zachowam dobrą formę i sprawność.
77% ...będę samodzielny finansowo.
74% ...będę blisko rodziny i przyjaciół.

*Źródło: Badanie opinii publicznej „Attitudes towards ageing" przeprowadzone przez YouGov Plc.na zlecenie Bupa na grupie badawczej 1000 dorosłych w wieku 18+ w Polsce w marcu 2016 r.


dr n med. Grzegorz Juszczyk

Dyrektor Biura Edukacji Zdrowotnej
Grupa LUX MED

Tekst pochodzi z kwartlanika "Blisko Zdrowia" 3/2016

Powiązane kategorie


Dodatkowe akcje


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności