Powiększ czcionkę:

Drukuj

Senior pod troskliwą opieką

senior pod opiekąDane demograficzne dotyczące starzenia się społeczeństwa wskazują, że istnieje duże zapotrzebowanie na całodobową opiekę medyczną, co stanowi wyzwanie dla decydentów w ochronie zdrowia.

W krajach rozwiniętych ludzie żyją o 25-30 lat dłużej niż na początku XX wieku.
W Polsce za 20 lat osób powyżej 65. roku życia będzie o ponad 3 mln więcej niż w 2010 roku. Wynika z tego, że życie ludzkie się wydłuża, czego konsekwencją jest wzrastający odsetek starszej części społeczeństwa.

Leczenie i opieka geriatryczna

Wyzwaniem dla organizatorów opieki nad starszymi osobami i leczenia geriatrycznego jest organizacja świadczeń opiekuńczo-leczniczych w ich środowisku naturalnym (dom, rodzina, społeczeństwo). Służyć ma temu tworzenie różnych form opieki środowiskowej, dziennej, jak również świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych.
W sytuacji zaostrzeń chorób przewlekłych lub wystąpienia ostrego zachorowania Pacjent może być skierowany do szpitala. Osoba w starszym wieku, ze swoją wielochorobowością i związanym z nią zwiększonym finansowaniem długiego pobytu, jest jednak często „złem koniecznym" dla oddziałów stacjonarnej opieki krótkoterminowej.
Kolejnym wyzwaniem dla organizatorów opieki zdrowotnej jest tworzenie oddziałów geriatrycznych, których zadaniem jest leczenie osób z wieloma chorobami i wielonarządowymi zmianami zależnymi m.in. od wieku.
Jeśli Pacjent po pobycie w szpitalu wymaga dalszej opieki i dalszego leczenia, których nie mogą mu zapewnić najbliżsi lub opieka środowiskowa, albo ma duże ograniczenia w samoopiece i znaczną niepełnosprawność, powinien być skierowany do stacjonarnego zakładu opiekuńczego.
Zgodnie z potrzebami zdrowotnymi i pielęgnacyjnymi Pacjent może być umieszczony w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym (pobyt krótkoterminowy) lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (pobyt długoterminowy).

Opieka długoterminowa

Zakład opiekuńczo-leczniczy jest stacjonarną placówką świadczącą całodobową opiekę medyczną w zakresie pielęgnacyjno-opiekuńczym, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia dla osób, które nie wymagają hospitalizacji. Do takiego zakładu trafia osoba starsza, schorowana, niesamodzielna, niepełnosprawna, która nie może sama funkcjonować w warunkach domowych. Pacjent ma tu zapewnione leczenie, profesjonalną pielęgnację i rehabilitację oraz usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowotnego. Oprócz tego placówka tego typu 
prowadzi edukację zdrowotną dla 
Pacjentów i ich rodzin. Opieka nad takimi Pacjentami, szczególnie starszymi, jest organizowana przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczno-pielęgnacyjny, który współpracuje też z rodzinami Pacjentów. Przedstawiając w dużym skrócie: członkowie zespołu po zleceniu przez lekarza ustalonego indywidualnie programu wykonują czynności, m.in.: usprawniające ruchowo (fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy), pielęgnacyjno-opiekuńcze (pielęgniarka i opiekun medyczny), logopedyczne (poprawa komunikacji Pacjenta ze światem zewnętrznym) i psychologiczne (rozmowy, odpowiednie testy diagnostyczne). Oprócz czynności zawodowych, dzięki holistycznemu podejściu do Pacjenta, poszczególni członkowie zespołu niejednokrotnie pełnią rolę rodziny, wypełniając pustkę i ograniczając samotność podopiecznych. Pomagają też w adaptacji do nowych warunków życia poza domem, rodziną, a czasami są ich jedynymi powiernikami i przyjaciółmi.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

Pacjent składający wniosek o wydanie skierowania od lekarza POZ lub po pobycie w szpitalu musi mieć oceniony poziom samodzielności zgodnie ze skalą Barthel, która stanowi ocenę prostych czynności życia codziennego w skali od 0 do 10 punktów. Pacjent może być skierowany do zakładu opiekuńczo-leczniczego, jeśli w ocenie skalą Barthel otrzyma 40 punktów lub mniej. Ocena jest wykonywana razem ze skierowaniem i z wywiadem pielęgniarskim. Jeśli Pacjent otrzymał 0 punktów w skali Barthel i ma kwalifikacje do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, podlega również ocenie w skali Glasgow - jest to ocena stanu przytomności Pacjenta. Do skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego należy dołączyć kopię dokumentacji medycznej i legitymacji ubezpieczeniowej, jak również informacje o wysokości dochodów.
Po spełnieniu wszystkich warunków NFZ pokrywa koszty leczenia w ramach umowy. Koszty wyżywienia i zakwaterowania reguluje Pacjent lub jego rodzina ze swoich dochodów.

lek. med. Maria Korotyńska
neurologopeda
LUX MED Tabita Konstancin-Jeziorna

Chcesz poznać ofertę i warunki zakładu opiekuńczo-leczniczego Grupy LUX MED? Zajrzyj TUTAJ

Powiązane kategorie


Dodatkowe akcje


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności