Powiększ czcionkę:

Drukuj

Rehabilitacja po udarze

Powrót do sprawności ruchowej i intelektualnej po przebytym udarze mózgu wymaga długotrwałej rehabilitacji. Tylko zaangażowanie się w proces specjalistów i wytrwałość Pacjenta mogą przynieść oczekiwane efekty oraz znacząco poprawiać jakość życia.

Rehabilitacja po udarzeUdar to nagłe wystąpienie objawów neurologicznych wskutek zaburzeń krążenia mózgowego (udar niedokrwienny bądź krwotoczny), utrzymujących się dłużej niż 24 godziny. Stanowi główną przyczynę niesprawności u osób powyżej 45. roku życia, powodując znaczne pogorszenie lub uniemożliwienie funkcjonowania w środowisku danej osoby i obniżając jakość życia. Rodzaj oraz stopień niesprawności zależą od tego, która i jak duża część mózgu uległa uszkodzeniu. Mogą wystąpić niedowłady lub porażenia, trudności w kontrolowaniu ruchów ciała i równowagi, w przemieszczaniu się, w połykaniu pokarmów, zaburzenia czucia - w tym ból, problemy z mówieniem i rozumieniem wypowiedzi (werbalnej i pisanej). W wyniku udaru mogą również wystąpić: utrata (zwykle przejściowa) kontroli nad pęcherzem moczowym i wypróżnieniami, zaburzenia pamięci i uwagi, a także nastroju (depresja).

Gdzie szukać pomocy

Skutki udaru mózgu mogą być częściowo odwracalne. Celem rehabilitacji jest pomoc Pacjentowi w odzyskaniu w możliwie największym stopniu niezależności, a także w poprawie jakości życia. Objawy niesprawności mogą się istotnie zmniejszyć głównie w początkowym okresie po zachorowaniu, mimo to wielu osobom zaleca się kontynuowanie rehabilitacji przez długi okres - miesiące, a nawet lata. Leczenie usprawniające jest dostosowywane do potrzeb każdego Pacjenta. Indywidualną kwestią jest także postęp i wynik rehabilitacji. Programy usprawniania w zależności od etapu oraz dotychczas uzyskanych wyników prowadzone są w następujących rodzajach placówek:

  • na oddziałach wczesnego leczenia udarów;
  • na oddziałach wczesnej rehabilitacji neurologicznej;
  • na stacjonarnych oddziałach rehabilitacji przewlekłej (późnej);
  • na oddziałach rehabilitacji dziennej/w przychodniach rehabilitacyjnych; w domu Pacjenta;
  • w długoterminowych zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Współpraca specjalistów

Uważa się, że korzystne rezultaty przynosi leczenie rehabilitacyjne wdrażane już na oddziale udarowym, jeśli tylko pozwala na to stan kliniczny Pacjenta. Do przeniesienia na oddział wczesnej rehabilitacji neurologicznej kwalifikują się Pacjenci wymagający dalszego usprawniania w warunkach stacjonarnych, których ogólny stan kliniczny i zdolności poznawcze umożliwiają uczestniczenie w ćwiczeniach i którzy mają potencjalne możliwości osiągnięcia poprawy. Po przyjęciu na taki oddział czas, intensywność i różnorodność postępowania usprawniającego z reguły są zwiększane w porównaniu z okresem bezpośrednio po udarze. Postępowanie to jest prowadzone przez zespół wielodyscyplinarny: fizjoterapeutów, terapeutę zajęciowego, neurologopedę, psychologa, lekarza, dietetyka, pielęgniarki, opiekunów medycznych. Zadania poszczególnych członków zespołu uzupełniają się na wielu polach, dlatego niezbędna jest ścisła współpraca między nimi.
Na początku leczenia oraz w jego trakcie ocenia się ogólną kondycję, siłę, zakres ruchów w kończynach i tułowiu, możliwości pionizacji w pozycji siedzącej i stojącej, możliwości chodu, spożywania posiłków, umiejętność komunikowania się z otoczeniem. Bierze się pod uwagę także choroby współistniejące. Na podstawie tej oceny określane są cele i rodzaje ćwiczeń oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Pacjent uzyskuje fachową pomoc w poprawie sprawności niedowładnych kończyn, równowagi, koordynacji, możliwości przemieszczania się, samoobsługi, a także bardziej złożonych czynności - w stopniu, na jaki pozwalają warunki u danej osoby. Jednocześnie kontroluje się ogólny stan zdrowia oraz zmniejsza ryzyko kolejnego udaru poprzez stosowanie leków, diety i doradztwo.

dr n. med. Dariusz Łukasiewicz,
specjalista neurolog,
Ordynator Oddziału Rehabilitacji Medycznej,
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny LUX MED Tabita


Tekst pochodzi z kwartalnika "Blisko Zdrowia" 2/2015

Zapoznaj się z informacjami na temat przebiegu rehabilitacji po udarze. Polega ona na zwalczaniu dysfunkcji, które wystąpiły jako objawy podczas udaru. Więcej informacji: kliknij tutaj.

Dodatkowe akcje


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności