Powiększ czcionkę:

Drukuj

Osteoporoza - terapia "raz na miesiąc"

Osteoporoza to schorzenie związane z szybko postępującym ubytkiem masy kostnej. Choroba ta, przebiegając bezobjawowo, przez wiele lat po cichu „pozbawia" kości ich masy. Osteoporoza ujawnia się dopiero w momencie złamania, kiedy osłabione kości nie wytrzymują i pękają.

osteoporoza

Wewnętrzne rusztowanie

Do 30 roku życia procesy niszczenia i tworzenia się kości pozostają w równowadze. Z wiekiem zaczynają przeważać procesy destrukcyjne, powodujące utratę masy kostnej. W przypadku osteoporozy ubytek ten jest ok. 5 razy większy i dlatego elementy szkieletu stają się znacznie cieńsze. Choroba powoduje, że w kości jest dużo wolnej przestrzeni i stąd przy diagnostyce osteoporozy spotykamy się z pomiarem współczynnika gęstości kości przy pomocy densytometrów. Niekorzystny wynik tego badania powinien zawsze być weryfikowany badaniem kręgosłupa czy szyjki kości udowej!

Zagrożenia

Nieuchronnym skutkiem osteoporozy są złamania - osłabione kości potrafią się złamać przy niewielkim nawet uderzeniu. Statystyki pokazują, że najczęściej dochodzi do takich złamań w domu, przy wykonywaniu codziennych czynności. Warto pamiętać, że złamania wymagają długotrwałej rehabilitacji, a nieraz prowadzą do ciężkiego inwalidztwa. Osteoporozę stwierdza się u co 3 kobiety po 50 roku życia.

Narzędzie walki

Podstawą zapobiegania osteoporozie jest ruch i dieta bogata w wapń. Kiedy jednak choroba już zaatakuje, konieczne jest podjęcie dalszych kroków. Jest niewiele leków, które mają udowodnioną skuteczność w zapobieganiu wszystkim typom złamań osteoporotycznych. Lekami o najlepiej udokumentowanej pełnej skuteczności przeciwzłamaniowej i bezpieczeństwa stosowania pozostają bisfosfoniany. Ale uwaga: w leczeniu osteoporozy obowiązuje podstawowa zasada: leczenie musi być konsekwentne i długotrwałe - tylko wówczas będzie skuteczne.

Okazało się, że wymóg ten jest niezwykle trudny do spełnienia: po roku terapię kontynuuje tylko 15 proc. pacjentek [1]. Dlatego, aby zminimalizować kłopotliwość przyjmowania leku oraz wyeliminować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, opracowano formy leków przeznaczone do stosowania raz w tygodniu. Jednak prawdziwy przełom w przewlekłym leczeniu osteoporozy stanowi opracowanie i zarejestrowanie (również w Polsce) leku przeznaczonego do stosowania tylko raz w miesiącu! Skuteczność przeciwzłamaniowa i łatwość stosowania czyni ten lek niezwykle przyjaznym zarówno dla pacjentek młodych, czynnych zawodowo, jak i starszych, zmuszonych często do stałego przyjmowania dziesiątek różnych tabletek. Przyjmowanie leku raz w miesiącu stanowi kompromis pomiędzy walką o zdrowie i życie a komfortem codziennego życia i postępowania. Poprzez komfort do skuteczności!

dr n. med. Waldemar Misiorowski
Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie

przypisy: [1] Recker RR et al., J. Bone Miner Res 2004:19 (Suppl. 1):S172


Komentarz do artykułu dr n. med. Waldemara Misiorowskiego „Przełom w leczeniu osteoporozy - terapia »raz-na -miesiąc«".

Artykuł dr n. med. Waldemara Misiorowskiego nie dotyczy tylko nowego podejścia do leczenia osteoporozy - terapia «raz-na-miesiąc» - jak sugeruje jego tytuł.

Autor omawia zarówno zagrożenie, wyniki ryzyka, jak i problem rozpoznawania osteoporozy.

Obecnie obowiązują dwie definicje osteoporozy. Wspólną ich cechą jest pojęcie masy kostnej oraz zagrożenie złamaniami. Jak w każdej jednostce chorobowej, tak i w osteoporozie najważniejsza jest profilaktyka. Należy o tym pamiętać już od najmłodszych lat. Najistotniejsze jest przestrzeganie właściwej diety, a zatem dostateczna podaż wapnia, vit. D oraz aktywność fizyczna. Leczenie osteoporozy, ze względu na bardzo złożoną patologię, winno być wielopłaszczyznowe. Ma ono na celu uniknięcie złamań lub zapobieganie następnym. Stosuje się obecnie wiele metod, począwszy od leczenia niefarmakologicznego poprzez różne rodzaje leczenia farmakologicznego. Na ten temat ukazały się już setki publikacji. Jak podkreśla autor, leczenie winno być długotrwałe. Dobór leku musi być indywidualny i bardzo precyzyjnie dobrany do stanu chorego. Pacjentki przerywają leczenie ze względu na jego uciążliwość - przyjmowanie leku raz dziennie - wg autora czyni to połowa pacjentek po ½ roku leczenia, zaś po roku terapię kontynuuje 15 proc. pacjentek. Dlatego też, jak podkreśla autor, zastosowanie nowych form leku do stosowania raz w tygodniu stanowi znaczny postęp w terapii osteoporozy. Wg autora prawdziwy przełom w przewlekłym leczeniu osteoporozy stanowi opracowanie i zarejestrowanie w Polsce leku stosowanego jeden raz w miesiącu. Leczenie osteoporozy, jak i każdego innego schorzenia ma w efekcie poprawić jakość życia pacjenta. A zatem nowa, mniej uciążliwa forma przyjmowania leku, będzie jednym z elementów poprawiających tę jakość życia.

prof. dr hab. n. med. Izabella Kozłowicz-Gudzińska
Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie


Dodatkowe akcje


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności