Powiększ czcionkę:

Drukuj
Dla Pacjentów > O nas

Reklamacje

Reklamacje LUX MEDGrupa LUX MED jest otwarta na wszelkie sygnały i opinie swoich Pacjentów. Dlatego za jedną z naczelnych reguł uznaje gotowość do aktywnego ich słuchania, wyrażającą się z jednej strony w otwieraniu każdemu szerokiego i wygodnego dostępu do przekazania zastrzeżeń i z drugiej - w kształtowaniu i promowaniu postaw sprzyjających odbieraniu wszelkich sygnałów wśród personelu każdego szczebla, w każdej jednostce organizacyjnej.


Podstawowe zasady dotyczące reklamacji, jakie obowiązują w Grupie LUX MED to:

 • każda negatywna opinia lub reklamacja stanowi dla nas istotną wartość i jest traktowana jako wyraz zainteresowania i współpracy,
 • każda reklamacja jest rozpatrywana nie tylko pod kątem jej zgodności z obowiązującymi w Grupie zasadami organizacji świadczenia usług ale także jako wyraz oczekiwań co do tych zasad,
 • każdy pracownik ma obowiązek znać i realizować powyższe zasady, rozumieć znaczenie reklamacji dla Grupy.

Dlatego przyjęliśmy, że:

 • za reklamację uznajemy każdą negatywną opinię, wyrażenie niezadowolenia lub oczekiwań innego przebiegu obsługi,
 • wyznaczone są terminy rozpatrywania reklamacji, które określają, że reklamacje obsługowe powinny być rozpatrzone w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a reklamacje medyczne w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od czasu uzyskania wszystkich niezbędnych danych lub dokumentów,
 • każde zgłoszenie reklamacji jest rejestrowane, a rejestry służą systematycznie wykonywanym raportom analizującym źródła niezadowolenia,
 • wnioski z prowadzonych analiz kierowane są do wdrażania do właściwych jednostek i przedstawiane Zarządowi,
 • proces obsługi reklamacji ujęty jest w obowiązującej w Grupie Procedurze, w ramach Systemu Zarządzania Jakością  zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008; realizowany w każdej komórce organizacyjnej, monitorowany przez specjalnie wyodrębniony Dział Zarzadzania Reklamacjami w Departamencie Obsługi Klienta.

Wszystkim Pacjentom korzystającym z naszych usług zapewniamy informację o przyjętych w Grupie zasadach podejścia do reklamacji oraz możliwość złożenia reklamacji w dowolnej formie:

  • poprzez wypełnienie Formularza reklamacji na stronie internetowej
  • poprzez złożenie reklamacji w formie pisemnej w każdym miejscu świadczenia usług: z wykorzystaniem Formularza reklamacji udostępnionego przez recepcję lub w każdej innej dowolnej formie,
  • poprzez pismo skierowane do Grupy LUX MED,
  • ustnie, w każdym miejscu świadczenia usług lub za pośrednictwem całodobowej Infolinii 22 33 22 888W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności