Powiększ czcionkę:

Drukuj
Dla Pacjentów > FAQ

Obsługa Pacjenta

Sekcja zawiera informacje o rezerwacji wizyt lekarskich, niezbędnych dokumentach (zwolnienia, recepty) , obsłudze Pacjenta w placówkach LUX MED, a także informacje o świadczeniach udzielanych w domu Pacjenta.
 • Dyżur chirurgiczny

  Całodobowy dyżur chirurgiczny dla dzieci i dorosłych pełniony jest w Centrum Medycznym LUX MED w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 8.


  Dyżur ortopedyczny

  Dyżur ortopedyczny w ramach abonamentu dostępny jest w szpitalu Grupy LUX MED Carolina Medical Center w Warszawie przy ul. Pory 78. Dyżur pełniony jest całodobowo dla dorosłych i dzieci. Sprawdź szczegółowe informacje tutaj.


  Internistyczne dyżury infekcyjne

  W placówkach Grupy LUX MED zapewniamy Internistyczne Dyżury Infekcyjne. Na dyżur mogą się Państwo zgłaszać zgodnie z poniższą informacją.

  Miasto

  Placówka

  Zasady świadczenia dyżuru

  Warszawa

  LUX MED, Dział Pomocy Doraźnej, 
  ul. 1 Sierpnia 8
  Dyżur Internistyczny świadczony bez zapisu 7 dni w tygodniu 24h/dobę
  Wrocław

  LUX MED,
  ul. Wołowska 20

  Dyżur Internistyczny świadczony bez zapisu w poniedziałek, wtorek, środę w godz. 07:30-13:30

  KrakówLUX MED,
  ul. Puszkarska 7H
  Dyżur Internistyczny świadczony bez zapisu w poniedziałki w godz. 14.00-18.00 oraz soboty w godz. 14.00-18.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń pod gabinetem.
  KrakówMedycyna Rodzinna,
  ul. Frycza Modrzewskiego 2
  Dyżur Internistyczny świadczony bez zapisu w niedziele w godz. 9:00-13:00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń pod gabinetem.
  Kraków

  LUX MED, Dział Pomocy Doraźnej, ul. Opolska 114

  Dyżur Internistyczny świadczony bez zapisu 7 dni w tygodniu 24h/dobę.


  Pediatryczne dyżury infekcyjne 

  W placówkach Grupy LUX MED zapewniamy Pediatryczne Dyżury Infekcyjne. Na dyżur mogą się Państwo zgłaszać zgodnie z poniższą informacją.


  Miasto

  Placówka

  Zasady świadczenia dyżuru

  Warszawa LUX MED, Dział Pomocy Doraźnej,
  ul. 1 Sierpnia 8
  Dyżur Pediatryczny świadczony bez zapisu 7 dni w tygodniu 24h/dobę
  Wrocław LUX MED,
  Plac Dominikański 3
  Dyżur pediatryczny świadczony bez zapisu w poniedziałek, wtorek, sobotę i niedzielę w godz. 09.00-13.00.
  KrakówLUX MED,
  ul. Lublańska 38
  Dyżur pediatryczny świadczony bez zapisu w soboty w godz. 14.00-18.00
  KrakówMedycyna Rodzinna, 
  ul. Wadowicka 8W
  Dyżur Pediatryczny świadczony bez zapisu w niedziele w godz. 9.00-13.00.
  Kraków
  LUX MED, Dział Pomocy Doraźnej, ul. Opolska 114
  Dyżur lekarza rodzinnego dla dzieci od 2 roku życia, świadczony bez zapisu od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 20:00*

  *gwarantujemy przyjęcie przy zgłoszeniu się do DPD do godz. 19:00, czyli na 1h przed zakończeniem grafiku lekarskiego

  Dyżury Stomatologiczne

  W placówce LUX MED w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 8 zapewniamy dyżur stomatologiczny. Na dyżurze stomatologicznym świadczone są wyłącznie usługi z zakresu pomocy doraźnej. Mają one na celu zabezpieczenie zęba (np. przez założenie opatrunku) do czasu planowej wizyty.

  Dyżur Ginekologiczny

  W placówce LUX MED w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 8 zapewniamy dyżur ginekologiczny. Szczegółowych informacji udziela Infolinia 22 33 22 888.

  Zwiń
 • Dyżur przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych, którzy doznali nagłego urazu ortopedycznego, takiego jak zwichnięcie lub złamanie. Dyżur pełniony jest 24 godziny 7 dni w tygodniu w warszawskim szpitalu Grupy LUX MED - Carolina Medical Center przy ul. Pory 78.

  Dyżur dostępny jest wyłącznie po uprzedniej kwalifikacji przez Konsultanta Medycznego dostępnego dla Państwa 24h poprzez infolinię pod nr tel. 22 33 22 888 (wybór tonowo 5).

  Z dyżuru mogą skorzystać osoby, które wymagają pilnej pomocy ortopedów-traumatologów. W razie potrzeby wykonywana jest niezbędna diagnostyka obrazowa oraz zaopatrzenie urazów:

  • unieruchomienie złamań kości kończyn,
  • nastawienie zwichnięć stawów.


  W trybie dyżurowym wykonywane są także doraźne zabiegi ortopedyczne, takie jak

  • operacyjne zespolenie złamań kości kończyn,
  • nastawienie zwichnięć, 
  • szycie mięśni i ścięgien.


  Uwaga: dyżur nie jest przeznaczony dla osób z ciężkimi urazami (m.in. z utratą przytomności), urazami wielkonarządowymi, ostrymi stanami bólowymi jamy brzusznej, urazami czaszkowo-mózgowymi i podobnymi ciężkimi stanami chorobowymi, które z racji swojej specyfiki wymagają zaopatrzenia w szpitalach wielospecjalistycznych.
  LUX MED zapewnia swoim pacjentom całodobową Telefoniczną Informację Medyczną, której konsultanci pomagają w rozwiązaniu nagłych problemów medycznych. Konsultant TIM po wysłuchaniu Pacjenta wskaże miejsce, w którym najskuteczniej i najbezpieczniej zostanie udzielona pomoc medyczna odpowiednia dla danego przypadku.

  Pacjenci, którzy w ramach swojego abonamentu mają usługę ostrego dyżuru, w Carolina Medical Center mogą skorzystać z niego bezpłatnie. Pozostali pacjenci abonamentowi otrzymują rabat 10% lub 20% (w zależności od preferowanego miejsca dalszego leczenia).

  Szczegółowe informacje: 22 33 22 888


  Zwiń
 • Dziecko kwalifikuje się do zapisu na wizytę domową w chwili, gdy stan jego zdrowia uniemożliwia przybycie do Centrum Medycznego. Wizyty domowe obejmują tylko przypadki nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym zaostrzenia dolegliwości przewlekłych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia.
  Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej, które jest udzielane wyłącznie w dniu jego zgłoszenia. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza.
  Niedogodny dojazd do Centrum Medycznego, wypisanie recepty lub zwolnienia nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę w domu Pacjenta.
  O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje Dyspozytor Medyczny, na podstawie przeprowadzonego wywiadu.  Zwiń
 • Rezerwacji wizyt lekarskich przez Internet można dokonywać za pośrednictwem Portalu Pacjenta

  Zwiń
 • Grafiki pracy lekarzy dostępne są na Portalu Pacjenta oraz na stronie internetowej w module „Na skróty". Po wejściu do zakładki należy wybrać odpowiedni region i placówkę, a następnie specjalizację. Grafik dostępny jest również po kliknięciu tutaj.

  Zwiń
 • Jeżeli Pacjent spóźnił się do 10 minut (czas rejestracji) - może być przyjęty za zgodą lekarza, w przypadku braku tej zgody - proponujemy inny termin.

  Zwiń
 • Data urodzenia lub PESEL są niezbędnymi danymi do identyfikacji Pacjenta w systemie informatycznym, aby wszelkie dokonane rezerwacje znalazły się na koncie właściwego Pacjenta. Numer telefonu niezbędny jest do komunikacji z Pacjentem w sytuacji, kiedy z winy LUX MED (absencja lekarza, awaria aparatu, in.) umówiona wizyta nie może odbyć się w wyznaczonym terminie. Kolejnym powodem, dla którego prosimy Państwa o podanie numeru telefonu (w przypadku telefonów komórkowych), jest przypominający o wizycie w LUX MED komunikat sms-em .

  Zwiń
 • Zgodnie z zawartą umową członek rodziny wykreślony z listy osób objętych umową nie może zostać ponownie na nią wpisany.

  Zwiń
 • Pacjenci do 18. roku życia mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej, pobrania krwi, badań diagnostycznych oraz rehabilitacji jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia przedstawiciela ustawowego. Wzór upoważnienia można pobrać Tutaj.

  Zwiń
 • Tak. Pacjenci, którzy nie mają wykupionego pakietu medycznego w centrach medycznych LUX MED, mogą również korzystać z usług świadczonych w naszych placówkach. W takich przypadkach nie wymagamy żadnych skierowań - aby umówić wizytę wystarczy zadzwonić do wybranej placówki bądź skorzystać z Infolinii 22 33 22 888.

  Z myślą o Pacjentach którzy nie mają możliwości korzystania z pakietu medycznego wykupionego przez pracodawcę w kwietniu 2010 r. uruchomiliśmy nową placówkę PROFEMED. Więcej o PROFEMED.


  Zwiń
 • Prośba o okazanie dokumentu ze zdjęciem jest kierowana każdorazowo dla Państwa bezpieczeństwa. Karta pacjenta nie jest dokumentem pozwalającym na weryfikację tożsamości.

  Zwiń
 • Weryfikacji porawności danych personalnych można dokonać samodzielnie po zalogowaniu do Portalu Pacjenta. W celu aktualizacji danych personalnych prosimy o udanie się do Centrum Medycznego.

  Zwiń
 • Uprzejmie informujemy, że osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym refundacji recepty zobowiązana jest do przedstawienia lekarzowi lub personelowi placówki potwierdzenie prawa do ich uzyskania. W tym celu prosimy o posiadanie podczas wizyty jednego z poniższych dokumentów:
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni);
  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy;
  • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.);
  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS;
  • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUS;
  • w przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności;
  • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

  Aktualny dokument to taki, którego data ważności nie przekracza 30 dni.
  Ponadto przypominamy, że w przypadku potrzeby uzyskania zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy na druku ZUS-ZLA niezbędne jest podanie osobistego numeru NIP.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw 2011 nr 81 poz. 440); rozporządzenie Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 1.10.2010 (Dziennik Ustaw 189/ 2010 pozycja 1270).

  Departament Obsługi Klienta Grupy LUX MED

  Zwiń
 • W celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny lekarz wystawia zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA.
  Do wystawienia takiego zaświadczenia (zwolnienia lekarskiego) niezbędne są dane: PESEL i NIP zakładu pracy. Jeżeli nie nadano numeru PESEL należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  W przypadku, gdy jesteście Państwo jednocześnie zatrudnieni w więcej niż jednej firmie (bez względu na pełnioną funkcję i wymiar czasu pracy) należy poprosić o wystawienie zwolnienia dla każdego z pracodawców osobno podając NIP każdego z nich.
  Druk ZUS-ZLA dedykowany jest wyłącznie dla pracowników pozostających w stosunku pracy. Zatrudnieni w innej formie nie otrzymują druku ZUS-ZLA.  Zwiń
 • O zaświadczenie do refundacji mogą ubiegać się Pracownicy firm, którzy spełniaja następujące warunki:

  w czasie pracy spędzają co najmniej 4 godziny przy komputerze;
  których Pracodawca kierując na badania do Medycyny Pracy zaznaczył na druku "Skierowanie na badanie profilaktyczne" narażenie w postaci Praca przy monitorze ekranowym oraz liczbę godzin;
  Lekarz Medycyny Pracy otrzymał wynik konsultacji okulistycznej, który stanowi że praca ta powinna być wykonywana w okularach korekcyjnych służących do pracy przy komputerze;
  Lekarz Medycyny Pracy na koniec badania profilaktycznego na zaświadczeniu lekarskim stanowiącym dokument dopuszczający do wykonywania czynności zawodowych umieszcza dodatkowy wpis informujący pracodawcę o konieczności używania okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.
  Pracodawca otrzymuje zaświadczenie lekarskie z dodatkowym wpisem o konieczności używania okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. Jest to wskazaniem, że dana osoba powinna podlegać procedurze ustalonej przez zakład pracy Pracodawcy, dotyczącej refundacji kosztów zakupu okularów.

  Zwiń
 • Tak, w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
  Nie jest natomiast zawarta w abonamencie medycznym.
  Usługa ta wykonywana jest przez położoną wymienioną na deklaracji przystąpienia do POZ.  Zwiń
 • LUX MED świadczy usługi wyjazdowe: wizyty domowe lekarza internisty i pediatry. W tym celu należy zadzwonić na infolinię LUX MED.

  Zwiń
 • Jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych do wykonywania konkretnego zastrzyku w domu, usługa ta jest realizowana przez zespół wyjazdowy LUX MED.

  Zwiń
 • Tak. Uprzejmie przypominamy, że lekarz ma prawo odmówić wydania recepty na leki refundowane w sytuacji jeśli Pacjent nie posiada dowodu aktualnego ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

  W związku z powyższym prosimy o zabieranie na wizytę lekarską dowodu aktualnego ubezpieczenia.

  Zwiń
 • Do uzyskania recepty na leki refundowane konieczne jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ. Lekarze Grupy LUX MED mają dostęp do systemu weryfikacjiuprawnień świadczeniobiorców eWUŚ (portal „elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców - eWUŚ"). Do uzyskania recepty na leki refundowane wymagana jest pozytywna weryfikacja w systemie eWUŚ na podstawie numeru PESEL. Pacjenci, którzy nie będą widnieli w systemie eWUŚ jako ubezpieczeni, zostaną poproszeni o wypełnienie oświadczenia, że są objęci ubezpieczeniem. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji oraz ewentualnej odmowie Pacjenta wypełnienia oświadczenia o prawie do świadczeń, recepta zostaje wystawiona jako pełnopłatna. Weryfikacja w systemie eWUŚ jest ważna wyłącznie w dniu (dobie) świadczenia.

  Zwiń
 • Na skierowaniach na zabiegi widnieje nazwa oddziału zgodnego z daną specjalnością (np. oddział ortopedii), bez wyznaczania konkretnej placówki do wykonania zabiegu. Jeśli zabieg objęty abonamentem jest dostępny w obu szpitalach i jeśli nie ma istotnych wskazań, Pacjent może sam zdecydować o miejscu jego realizacji.

  Zwiń
 • Karta Pacjenta dostępna jest w dwojakiej formie:
  • w wersji elektronicznej tzw. e-Karta Pacjenta dostępna poprzez Portal Pacjenta LUX MED,
  • w wersji tradycyjnej plastikowej.

  Zwiń
 • E-karta Pacjenta jest dostępna dla wszystkich naszych aktualnych Pacjentów abonamentowych, którzy mieli wydaną kartę plastikową na standardowych wzorach LUX MED (zarówno tych aktualnych, jak i wszystkich wydawanych w poprzednich latach).

  Zwiń
 • Aby skorzystać z e-Karty Pacjenta, niezbędne będzie założenie konta na Portalu Pacjenta LUX MED. E-Karta Pacjenta dostępna jest poprzez:
  • Portal Pacjenta dostępny na stronie www.luxmed.pl,
  • aplikacje mobilne LUX MED dla urządzeń z systemem iOS i Android,
  • mobilny Portal Pacjenta - dla urządzeń mobilnych dostępny pod adresem: https://m.grupaluxmed.pl/PatientPortalMobile.

  Zwiń
 • W przypadku korzystania z Portalu Pacjenta poprzez stronę www oraz z Mobilnego Portalu Pacjenta wystarczy podstawowy poziom uprawnień. Aby korzystać z e-Karty poprzez aplikacje mobilne, niezbędny będzie rozszerzony poziom uprawnień.

  Zwiń
 • Dzięki e-Karcie Pacjenta zyskują Państwo:
  • natychmiastowy dostęp do e-Karty Pacjenta zaraz po wprowadzeniu uprawnień w systemie informatycznym LUX MED, bez konieczności oczekiwania na dostarczenie kart plastikowych;
  • w przypadku utraty karty lub zniszczenia - możliwość pobrania dowolnej ilości duplikatów bez konieczności wnioskowania i oczekiwania na jego otrzymanie;
  • w razie zmiany nazwiska lub zakresu świadczeń - automatyczną aktualizację e-Karty po zmianie danych w systemie LUX MED.

  Zwiń

powrót

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności