Powiększ czcionkę:

Drukuj

Zakres badań

Uprzejmie informujemy, że w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia od kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne. Wzór nowego skierowania jest dostępny tutaj.

Dzięki prowadzonym zmianom osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy nie muszą wykonywać wstępnych badań lekarskich, jeśli posiadają aktualne orzeczenie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę (orzeczenie musi stwierdzać brak przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy).

 • Badania wstępne - są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

  Zwiń
 • Badania okresowe - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

  Zwiń
 • Badania są wykonywane u osób pracujących na danym stanowisku, które posiadają ważne orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy, ale zgłosiły pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

  Zwiń
 • Badania kontrolne - są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy, a nie na pracowniku.

  W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy., w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne.

  Zwiń
 • Badania sanitarno - epidemiologiczne - są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.

  Oferta obejmuje jeden z poniższych wariantów:

  Wariant I - abonament obejmuje badania w kierunku nosicielstwa;

  Wariant II - abonament obejmuje badania w kierunku nosicielstwa , płatne zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w danej placówce medycznej Grupy LUX MED., z uwzględnieniem 10% rabatu.

  Zwiń

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności