Powiększ czcionkę:

Drukuj

Zakres działalności wynikający z ustawy

- Wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych
- Ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, przez:

  • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
  • współdziałanie z pracodawcą w celu rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych,

- Udzielanie porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy
- Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej
- Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
- Wykonywanie szczepień ochronnych
- Monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących
- Wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą
- Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
- Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy
- Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących
- Inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w zakresie:

  • informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
  • wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
  • wdrażanie programów promocji zdrowia,
  • szkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników,


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności