Powiększ czcionkę:

Drukuj

FAQ

 • Z usługi Swoboda Leczenia mogą skorzystać wyłącznie osoby, które posiadają ją w swoim abonamencie. Wszelkimi informacjami w tym zakresie oraz odpowiednimi wnioskami dysponują Pracodawcy. 

  Aby otrzymać refundację świadczeń w ramach usługi Swoboda Leczenia, Pacjent (lub osoba do tego upoważniona) musi przesłać wniosek o refundację wraz z załączonymi oryginałami faktur lub rachunków, które zawierają:

  a) imienne dane osoby, na rzecz którego zostały wykonane świadczenia,
  b) wykaz wykonanych świadczeń,
  c) ilość świadczeń danego rodzaju,
  d) datę wykonania świadczenia,
  e) cenę jednostkową świadczenia.

  Faktura powinna zostać wystawiona na osobę uprawnioną lub, w przypadku świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz dziecka, na opiekuna faktycznego lub przedstawiciela ustawowego.

  Zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 18-19 ustawy VAT faktury za usługi medyczne przedstawione do refundacji powinny być zwolnione z VAT.


  Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

  LUX MED Sp. z o.o.
  ul. Iłżecka 24 F
  02-135 Warszawa
  z dopiskiem: Refundacja  Recepcje placówek nie przyjmują powyższych dokumentów.

  W przypadku otrzymania dokumentacji niekompletnej lub niepoprawnie wypełnionej LUX MED poinformuje osobę składającą wniosek o konieczności uzupełnienia danych niezbędnych do podjęcia decyzji i wskaże braki we wniosku.
  Szczegóły dotyczące wysokości refundacji oraz limitów udzielane są przez Pracodawcę na podstawie Regulaminu dołączonego do umowy zawartej z LUX MED.


  W razie pytań zapraszamy do kontaktu: refundacje@luxmed.pl.

  Zwiń
 • LUX MED świadczy usługi wyjazdowe: wizyty domowe lekarza internisty i pediatry. W tym celu należy zadzwonić na infolinię LUX MED.

  Zwiń
 • LUX MED zapewnia opiekę medyczną tylko na terenie Polski.

  Zwiń
 • Aby zawrzeć umowę na świadczenie usług medycznych dla pracowników prosimy o skontaktowanie się z Departamentem Sprzedaży sprzedaz@luxmed.pl, który przedstawi ofertę dostosowaną do Państwa oczekiwań.

  Zwiń
 • Tak, jeśli jest to recepta na leki nierefundowane, można ją zamówić drogą telefoniczną i mailową. Natomiast receptę na leki refundowane lekarz wystawia jedynie podczas konsultacji lekarskiej w obecności Pacjenta.

  Zwiń
 • Grupa ma siedem szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), oraz szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (LUX MED), kolejny specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center), kolejne dwa specjalizują się w onkologii (Magodent).

  Zwiń
 • Tak, pomoc doraźna udzielana jest w trybie pilnym przez lekarzy dostępnych w placówce LUX MED lub placówce współpracującej w formie porad ambulatoryjnych z możliwością wykonania tylko niezbędnych badań dodatkowych i przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu w danej placówce LUX MED lub placówce współpracującej, w godzinach przyjęć w/w specjalistów w tej lokalizacji. Zakres Pomocy Doraźnej obejmuje wyłącznie przypadki nagłych zachorowań, drobnych urazów lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia wymagających pomocy w trybie pilnym.
  Wykaz aktualnie dostępnych placówek medycznych na terenie kraju dostępny jest na stronach www.luxmed.pl

  Wyżej wymieniona informacji dotyczy wyłącznie pacjentów posiadających wykupiony abonament przez pracodawcę (nie dotyczy abonamentów indywidualnych).

  Zwiń
 • Od 1 stycznia 2007 r. pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na ochronę zdrowia pracowników (w tym również koszty abonamentu medycznego, czy szczepionek przeciwko grypie).

  Zwiń
 • W przypadku kradzieży lub utraty Karty Pacjenta :
  • dla abonamentów firmowych prosimy o zgłoszenie tego faktu do Działu Kadr Państwa firmy,
  • dla abonamentów indywidualnych - na adres mailowy: obsługa.klienta@luxmed.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

  W każdej chwili mogą Państwo pobrać aktualną wersję e-Karty Pacjenta.
  Jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać duplikat karty w wersji tradycyjnej plastikowej, prosimy o zastrzeżenie tego w zgłoszeniu.

  Nowa Karta Pacjenta zostanie przesłana na adres firmy na ręce osoby wyznaczonej do obsługi kontraktu z LUX MED lub bezpośrednio do zgłaszającej osoby w przypadku Pacjentów indywidualnych  Zwiń
 • Cena abonamentu dla Klientów korporacyjnych jest kalkulowana przez Departament Sprzedaży osobno i uzależniona jest od wielu czynników. Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o skontaktowanie się z Departamentem Sprzedaży, który przedstawi ofertę dostosowaną do Państwa oczekiwań. Dane teleadresowe Departamentu Sprzedaży znajdują się w zakładce Kontakt. Pacjenci indywidualni zakres usług w ramach poszczególnych pakietów oraz cenę pakietu mogą pobrać samodzielnie poprzez formularz - Zamów ofertę.

  Zwiń
 • Czas wykonywania badań w ramach programów profilaktycznych jest różny i zależy od rodzaju programu na który Państwo się decydujecie. Dbając zawsze o Państwa komfort staramy się by wszystkie badania zostały wykonane w jak najkrótszym terminie.

  Zwiń
 • Aby dokonać zmian na liście takich jak:

  • Zmian rodzaju pakietu usług (benefit planu)
  • Zmiana głównej miejscowości opieki
  • Zmiana nazwiska pracownika / członka rodziny
  • Zmiana danych adresowych

  Prosimy o przesłanie takiej informacji bezpośrednio do Opiekuna Państwa firmy.


  Zwiń
 • W każdym momencie trwania umowy mogą Państwo rozszerzyć dotychczasowy pakiet o dodatkowe usługi oferowane przez LUX MED. Rozszerzenie może dotyczyć wszystkich Państwa Pracowników lub określonej ich grupy, może także polegać na objęciu opieką osób nie korzystających do tej pory z opieki np. członków rodzin pracowników.
  Rozszerzenie następuje w drodze aneksu do umowy sporządzanego na podstawie ustaleń, jakich dokonają Państwo z Działem Sprzedaży.

  Zwiń
 • Umów się na badania Medycyny Pracy gdzie chcesz i kiedy chcesz!

  Portal Pacjenta daje Ci możliwość umówienia badań Medycyny Pracy online.

  Co zyskujesz?

  • Oszczędność czasu - możesz przystąpić do umawiania badań Medycyny Pracy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze dnia. Dodatkowo wszystkie badania umówisz za jednym razem.
  • Wygoda - wszystkie badania umawiane przez Portal Pacjenta będą wykonane w jednej placówce, w tym samym dniu.
  • Elastyczność - nikt nie wyznacza Ci terminu. To Ty dopasowujesz umawiane wizyty do swojej dyspozycyjności.

  Umów badania Medycyny Pracy online TUTAJ

  Dodatkowo możesz umówić się:

  • Telefonicznie - 22 33 81 666 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00)
  • Przez formularz kontaktowy. Wypełniając formularz prosimy o przesłanie skierowania na badania - brak skierowania na badania uniemożliwi jego umówienie.

  Rezerwacji na badania przez Portal Pacjenta i za pomocą formularza kontaktowego dokonujemy wyłącznie w placówkach własnych Grupy LUX MED. Jeżeli chcesz umówić badanie w placówkach współpracujących, zapoznaj się z wykazem tych placówek na naszej stronie internetowej lub do zadzwoń pod numer 22 33 81 666.

  Zwiń
 • Zaświadczenie lekarskie lekarz Medycyny Pracy wydaje w 2-ch egzemplarzach. Fakt wydania zaświadczenia lekarz Medycyny Pracy odnotowuje w „Rejestrze wydanych zaświadczeń". W w/w rejestrze Pacjent składa podpis potwierdzający otrzymanie zaświadczeń. Lekarz Medycyny Pracy wydaje Pacjentowi dwa egzemplarze z informacją, że jeden egzemplarz należy przekazać Pracodawcy.

  UWAGA: Przed wydaniem zaświadczenia Lekarz Medycyny Pracy upewnia się, czy w dokumentacji Pacjenta znajduje się oryginał druku „Skierowanie na badanie profilaktyczne" - oryginał jest absolutnym wymogiem. W sytuacji, gdy brak jest takiego druku lub dostarczono wyłącznie kopię / faks, to lekarz Medycyny Pracy wstrzymuje wydanie zaświadczenia, a Pacjent jest informowany o konieczności dostarczenia oryginału skierowania, gdyż tylko po spełnieniu tego warunku będzie mógł otrzymać zaświadczenie.

  Zwiń
 • Lekarz Medycyny Pracy dokonuje wpisu do „Książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych" oraz dodatkowo wystawia druk „Orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych". Fakt wydania orzeczenia lekarz Medycyny Pracy odnotowuje w „Ewidencji wydanych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych". W ewidencji Pacjent składa podpis kwitujący otrzymanie orzeczenia.

  Zwiń
 • Aby wyrejestrować osobę z listy uprawnionych prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego i przesłanie go do Państwa Opiekuna. W arkuszu należy wprowadzić datę zakończenia opieki.

  Zwiń
 • Aby zgłosić nową osobę do opieki prosimy o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego i przesłanie go do Państwa Opiekuna.

  Na postawie arkusza zgłoszeniowego Opiekun uruchomi opiekę dla Państwa pracownika lub członka rodziny i prześle karty pacjenta na adres firmy.
  Do chwili otrzymania karty pracownik lub członek rodziny może korzystać z usług LUX MED, podając w recepcji swoje imię i nazwisko oraz przedstawiając dowód tożsamości.


  Zwiń
 • Pacjent obsługiwany jest w tak zwanym schemacie ,,BLOKOWYM", który polega na umówieniu kompletu badań i konsultacji w ciągu jednego dnia w jednej placówce. Badania i konsultacje zazwyczaj następują bezpośrednio po sobie.

  Badania z zakresu medycyny pracy w naszych placówkach wykonywane są jedynie na podstawie umowy z pracodawcą pacjenta.

  Zwiń
 • Zakres opieki w poszczególnych pakietach dla Klientów korporacyjnych jest różny i wynika z zawartej umowy.

  Pacjenci indywidulani zakres pakietów mają stały, a szczegółowy ich opis można pobrać poprzez formularz zamówienia oferty.

  Zwiń
 • Badania profilaktyczne:
  • Badanie wstępne
  • Badanie okresowe
  • Badanie kontrolne
  • Badanie okresowe ostatnie
  • Badanie celowane

  Badania pozostałe:
  • Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badanie osób ubiegających się lub kierujących pojazdami
  • Badanie osób ubiegających się lub posiadających broń
  • Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
  • Badanie ławników
  • Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego
  • Badania lotniczo -lekarskie

  Badania z zakresu medycyny pracy w naszych placówkach wykonywane są jedynie na podstawie umowy z pracodawcą pacjenta.


  Zwiń
 • W celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny lekarz wystawia zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA. Do wystawienia takiego zaświadczenia (zwolnienia lekarskiego) niezbędne są dane: PESEL i NIP zakładu pracy.
  Jeżeli nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

  W przypadku, gdy jesteście Państwo jednocześnie zatrudnieni w więcej niż jednej firmie (bez względu na pełnioną funkcję i wymiar czasu pracy), należy poprosić o wystawienie zwolnienia dla każdego z pracodawców, osobno podając NIP każdego z nich.

  Druk ZUS-ZLA dedykowany jest wyłącznie dla pracowników pozostających w stosunku pracy. Zatrudnieni w innej formie nie otrzymują druku ZUS-ZLA.


  Zwiń
 • Wizytacja stanowisk pracy
  Wykonywana jest przez lekarza Medycyny Pracy i pielęgniarkę Medycyny Pracy. Odbywa się w obecności Specjalisty ds. BHP lub Przedstawiciela zakładu pracy.

  Komisja BHP
  Pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na uczestnictwo lekarza Medycyny Pracy w Komisji BHP. Zgłoszenie powinno nastąpić na co najmniej dwa tygodnie przed dniem, w którym odbywa się posiedzenie (ważne ze względu na konieczność blokady grafiku pracy Lekarza Medycyny Pracy).

  Szczepienia ochronne przeciw:

  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
  • tężcowi,
  • błonicy,
  • kleszczowemu zapaleniu mózgu,
  • durowi brzusznemu,

  Monitoring ważności zaświadczeń lekarskich
  Pracodawca otrzymuje informację o zbliżających się terminach badań okresowych. Monitoring prowadzimy zarówno dla zaświadczeń wystawionych przez lekarzy Medycyny Pracy LUX MED, jak i przez lekarzy Medycyny Pracy z innych placówek medycznych, którzy wcześniej opiekowali się danym Pracodawcą. Zasady monitoringu oraz częstotliwość przekazywania danych, Pracodawca określa indywidualnie na etapie sporządzania umowy.


  Badania Grupowe na terenie Centrum Medycznego LUX MED realizujemy na życzenie Pracodawcy.

  Badania z zakresu medycyny pracy w naszych placówkach wykonywane są jedynie na podstawie umowy z pracodawcą pacjenta.

  Zwiń
 • Dyżur chirurgiczny

  Całodowbowy dyżur chirurgiczny dla dzieci i dorosłych pełniony jest Centrum Medycznego LUX MED przy ul. 1 Sierpnia 8.

  W Szpitalu LUX MED przy ul. Puławskiej 455 od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00-20:00 pełniony jest dyżur chirurgiczny dla osób dorosłych (odpłatnie zgodnie z cennikiem Szpitala).


  Dyżur ortopedyczny

  Dyżur ortopedyczny w ramach abonamentu dostępny jest w warszawskim szpitalu Grupy LUX MED - Carolina Medical Center przy ul. Pory 78. Dyżur pełniony jest całodobowo dla dorosłych i dzieci. Szczegółowe informacje: kliknij tutaj lub zadzwoń 22 33 22 888.


  Internistyczne Dyżury Infekcyjne

  W placówkach Grupy LUX MED zapewniamy Internistyczne Dyżury Infekcyjne. Na dyżur mogą się Państwo zgłaszać zgodnie z poniższą informacją.


  Miasto

  Placówka

  Zasady świadczenia dyżuru

  Warszawa

  Dział Pomocy Doraźnej LUX MED, ul. 1 Sierpnia 8
  Dyżur Lekarza Internisty świadczony bez zapisu 7 dni w tygodniu 24h
  Wrocław

  MEDYCYNA RODZINNA ul. Swobodna 1
  Internistyczny Dyżur Infekcyjny na zapis - pełnych informacji udziela Infolinia 22 33 22 888.
  Kraków
  LUX MED ul. Puszkarska 7h
  Internistyczny Dyżur Infekcyjny bez zapisu pełniony w soboty w godz. 14.00-17.00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń pod gabinetem.
  MEDYCYNA RODZINNA ul. Wadowicka 8W

  Internistyczny Dyżur Infekcyjny bez zapisu pełniony w niedziele w godz. 8:00-13:00. Obowiązuje kolejność zgłoszeń pod gabinetem.


  Pediatryczne dyżury infekcyjne

  W placówkach Grupy LUX MED zapewniamy Pediatryczne Dyżury Infekcyjne. Na dyżur mogą się Państwo zgłaszać zgodnie z poniższą informacją.


  Miasto

  Adres placówki

  Zasady świadczenia dyżuru

  Warszawa Dział Pomocy Doraźnej LUX MED, ul. 1 Sierpnia 8 Dyżur Lekarza Pediatry świadczony bez zapisu 7 dni w tygodniu 24h
  Wrocław MEDYCYNA RODZINNA ul. Swobodna 1 Pediatryczny Dyżur Infekcyjny świadczony na zapis – pełnych informacji udziela Infolinia 22 33 22 888.
  Kraków
  LUX MED, ul. Puszkarska 7H
  Pediatryczny Dyżur Infekcyjny świadczony bez zapisu w soboty w godz. 14.00-17.00.Obowiązuje kolejność zgłoszeń pod gabinetem.
  MEDYCYNA RODZINNA
  ul. Wadowicka 8W

  Pediatryczny Dyżur Infekcyjny świadczony bez zapisu: w niedziele w godz. 8:00 - 13.00.Obowiązuje kolejność zgłoszeń pod gabinetem.

  Dyżury Stomatologiczne

  W placówce LUX MED przy ul. ul. 1 Sierpnia 8 zapewniamy dyżur stomatologiczny. Na dyżurze stomatologicznym świadczone są usługi TYLKO z zakresu pomocy doraźnej. Mają one na celu zabezpieczenie zęba do czasu planowej wizyty (np. opatrunek). Szczegółowych informacji udziela Infolinia 22 33 22 888.

  Dyżur Ginekologiczny

  W placówce LUX MED przy ul. ul. 1 Sierpnia 8 zapewniamy dyżur ginekologiczny. Szczegółowych informacji udziela Infolinia 22 33 22 888.  Zwiń
 • Badania z zakresu medycyny pracy w naszych placówkach wykonywane są jedynie na podstawie umowy z pracodawcą pacjenta na podstawie skierowania od Pracodawcy.


  Zwiń
 • Posiadanie pakietu firmowego nie upoważnia do zniżek przy zakupie pakietów indywidualnych.

  Zwiń
 • Zawierając umowę, otrzymują Państwo imię i nazwisko Opiekuna oraz nr telefonu, faksu oraz adres e-mail, na które mogą Państwo kierować informacje o zmianach na listach uprawnionych oraz wszystkie inne zapytania i uwagi jakie nasuną się Państwu w trakcie trwania umowy.
  Jeżeli nie posiadają Państwo kontaktu do Opiekuna, prosimy o przesyłanie maila z zapytaniem na adres: obsluga.klienta@luxmed.pl lub bezpośrednio do Działu Administrowania Kontraktami na adres: DAK@luxmed.pl. W możliwie najkrótszym czasie Opiekun skontaktuje się z Państwem, aby przekazać niezbędne informacje.


  Zwiń
 • Jeżeli w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana danych Państwa firmy, w szczególności:

  • Zmiana nazwy firmy
  • Zmian adresu korespondencyjnego
  • Zmiana adresu do faktury
  • Zmiana osoby do kontaktu z Państwa strony

  prosimy o przesłanie takiej informacji w możliwe najkrótszym czasie, bezpośrednio do Opiekuna Państwa firmy.


  Zwiń
 • W chwili podpisywania umowy otrzymują Państwu wzór zgłoszeniowy, który należy wypełnić i przesłać do Opiekuna Umowy.
  Jeżeli mają Państwo problem z uzupełnieniem pliku prosimy o kontakt z Opiekunem, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji.

  Zwiń
 • Istnieje kilka dróg:

  • poprzez ankietę umieszczoną na stronie internetowej www.luxmed.pl lub dostępną w każdym centrum medycznym
  • poprzez formularz zgłaszania reklamacji dostępny na stronie www.luxmed.pl
  • na adres mailowy: obsluga.klienta@luxmed.pl
  • a także bezpośrednio każdemu pracownikowi recepcji lub Infolinii
  Zwiń

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności