Powiększ czcionkę:

Drukuj

Świadczenia szpitalne

Świadczenia szpitalne


Zakres Ubezpieczenia Szpitalnego obejmuje pokrycie kosztów lub części kosztów Świadczeń szpitalnych udzielanych Ubezpieczonemu w zależności od wybranego wariantu.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Szpitalnego
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona do wysokości Sumy ubezpieczenia określonej w „Wykazie Świadczeń Szpitalnych" lub „Wykazie Operacji planowych i Świadczeń towarzyszących" w zależności od zawartej umowy.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się zgodnie z warunkami określonymi w umowie ubezpieczenia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia po upływie okresów karencji wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Okres karencji nie obowiązuje w przypadku, gdy Zdarzenie ubezpieczeniowe było wynikiem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie ochrony.


Realizacja świadczenia ubezpieczeniowego

Świadczenia szpitalne realizowane są w Szpitalach wskazanych przez Ubezpieczyciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po wczesniejszym zgłoszeniu roszczenia LUX MED Ubezpieczenia. W celu usprawnienia i ułatwienia procesu realizacji świadczeń przygotowaliśmy specjalne formularze Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia - Moduł szpitalny, które należy wypełnić i podpisać , a także dołączyć:

- w przypadku operacji planowej:

  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  • kopię skierowania lekarza placówki medycznej,
  • kopię dokumentacji medycznej, karty informacyjnej leczenia oraz wyników badań potwierdzających wskazanie do przeprowadzenia operacji planowej.


Skierowanie nie może być wystawione wcześniej niż 30 dni przed datą zgłoszenia roszczenia przez Ubezpieczonego do LUX MED Ubezpieczenia.

- w przypadku hospitalizacji porodowej:

  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  • kopię karty ciąży, 
  • kopię konsultacji lekarskich z okresu 3 miesięcy sprzed zajścia w ciążę oraz I i III trymestru ciąży (1 zapis z każdego okresu - dotyczy porodu).

Zamiar skorzystania ze Świadczeń opieki okołoporodowej powinien zostać zgłoszony na co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą porodu.

Wymagane dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczeń wynikających z poszczególnych modułów należy przesłać drogą pocztową na adres:

LUX MED Ubezpieczenia
Departament Obsługi Klienta
Dział Administrowania Kontraktami
Sekcja Obsługi Ubezpieczeń Zdrowotnych
ul. Postępu 21C
02-676 Warszawa

lub na adres e-mail roszczenia.ubezpieczenia@luxmed.pl.


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności