Powiększ czcionkę:

Drukuj

Świadczenia lekowe

Świadczenia lekoweUbezpieczenie lekowe

Zdarzeniem ubezpieczeniowym w Grupowym Ubezpieczeniu Zdrowotnym LUX MED Panaceus jest realizacja recepty związana z wystąpieniem choroby w trakcie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej, a w zakresie następstw nieszczęśliwego wypadku jest to śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania okresu ochrony.

Leki objęte zakresem Ubezpieczenia to koszt 3 złote lub 5 złotych za opakowanie w zależności od wariantu Ubezpieczenia wybranego przez Ubezpieczającego. Pozostała część odpłatności za lek jest pokrywana przez LUX MED Ubezpieczenia w ramach świadczenia zdrowotnego.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona do wysokości Sumy Ubezpieczenia w zależności od wariantu Ubezpieczenia.


Ubezpieczony ma możliwość wyboru dogodnej dla siebie formy realizacji świadczenia:

  • korzystając z Indywidualnej Karty Ubezpieczonego w ponad 5 500 aptekach,
  • wypełniając online Formularz zgłoszenia roszczenia o zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem leków w dowolnej aptece w Polsce, pamiętając o konieczności dołączenia do formularza zdjęcia recepty oraz paragonu (forma gotówkowa).


Ochrona Ubezpieczeniowa nie obejmuje przypadków, w których lek refundowany jest ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale nabywany jest przez Ubezpieczonego z pełną odpłatnością (bez refundacji NFZ).


W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności