Powiększ czcionkę:

Drukuj
Szpital > Nasz zespół

Nasi specjaliści

 • Specjalizacja: chirurgia

  Zwiń
 • Specjalizacja: specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  Wykształcenie: Absolwent Akademii Medycznej w Kijowie. Specjalista z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytucie Traumatologii i Ortopedii. Posiada stopień doktora nauk medycznych, po studiach doktoranckich w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizacja z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie w roku 2006.

  Doświadczenie:  Od 1995r. zajmuje się leczeniem chorób wrodzonych i nabytych układu lokomocji u dzieci i nastolatków. Od roku 2000 zajmuje się chirurgicznym leczeniem chorób stóp u dorosłych i dzieci. Starszy asystent Katedry i Kliniki Ortopedii WUM Oddziału Dziecięcego. Specjalizuje się w leczeniu chorób wrodzonych takich jak:  choroby stawów biodrowych u dzieci z konsekwencjami u dorosłych, choroby stóp u dzieci,  zniekształcenia klatki piersiowej (klatka lejkowata, klatka kurza), zniekształcenia kończyn u dzieci i nastolatków, nawykowe zwichnięcia rzepki u dzieci i nastolatków, pourazowe zniekształcenia kończyn u dzieci i dorosłych, diagnostyką i leczeniem chorób stóp u dzieci i dorosłych (niestabilność stopy, paluch koślawy, palce młotkowate (szponiaste) oraz USG stawów biodrowych sp. Grafa u noworodków wraz z konsultacją specjalistyczną.

  Przeprowadzane zabiegi: operacja Ponsetti, rekonstrukcje stóp u noworodków i dzieci: leczenie stopy końsko szpotawej - tkanki miękkie, rekonstrukcje stóp u dzieci: leczenie stopy końsko-szpotawej - tkanki miękkie i układ kostny, usunięcie wyrośli chrzęstno - kostnych, chirurgiczne leczenie torbieli kostnych i tkanek miękkich u dzieci i dorosłych, podanie BOTOXu domięśniowo u dzieci i spastyków, chirurgiczne leczenie niestabilności stawu skokowego u dorosłych, chirurgiczne leczenie palucha koślawego, chirurgiczne leczenie palców młotkowatych, szponiastych stopy, usunięcie torbieli stóp.

  Zwiń
 • Specjalizacja: chirurgia plastyczna

  Zwiń
 • Dietetyk, specjalista ds. żywienia człowieka oraz dyplomowany psychodietetykiem.

  Ukończyła Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz dyplomowanym Menedżerem SPA & Wellness.

  W Szpitalu LUX MED prowadzi Pacjentów w procesie leczenia otyłości, przed i po zabiegach bariatrycznych oraz wszczepieniu balona żołądkowego.


  Zwiń
 • Spcejalizacja: Choroby Wewnętrzne, Gastroenterologia

  Wykształcenie:
  Akademia Medyczna w Warszawie

  Doświadczenie: Pracownia Endoskopowa Szpitala Praskiego w Warszawie, Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK na Banacha w Warszawie, Pracownia Endoskopowa Szpitala LUX MED, Klinika Polskiej Fundacji Gastroenterologii w Warszawie, NZOZ Olympus Endoterapia w Warszawie, Szpital Kolejowy w Warszawie.


  Zwiń
 • Specjalizacja: choroby wewnętrzne II stopnia i gastroenterologia II stopnia

  Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu

  Doświadczenie:  Konsultant chorób wewnętrznych na II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Bielańskiego. Współtwórca i kierownik poradni gastroenterologicznej i pracowni endoskopowej w Szpitalu Bielańskim. Zastępca ordynatora, a potem ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Sióstr Elżbietanek. Obecnie konsultant gestroenterologii i wykonowca badań endoskopowych w Szpitalu Grochowskim i  przychodniach prywatnych. 

  Certyfikaty: PAGE (European Association for Gastroenterology), EBG (European Board of Gastroenterology), TIP (Towarzystwo Internistów Polskich).

  Dodatkowe umiejętności: badania endoskopowe - gastroskopia, rektoskopia.
  Zwiń
 • KociszewskaJest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie.
  Specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej oraz chirurgii plastycznej.
  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, a także Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
  Od 1990 r. zajmuje się szeroko pojętą chirurgią estetyczną.
  Aktywnie współpracuje z lekarzami pokrewnych specjalizacji (antyaging, dermatologii estetycznej, leczenia otyłości) pod kątem właściwego przygotowania do zabiegu i leczenia uzupełniającego po operacji.
  Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliła na licznych kursach i stażach w kraju i za granicą.

  Zwiń
 • Specjalizacja: anestezjologia

  Zwiń
 • Specjalizacja: psycholog, dyplomowany i certyfikowany psychoterapeuta

  Wykształcenie: Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Liczne warsztaty, konferencje i szkolenia m.in.: Racjonalna Terapia Zachowania - warsztat dotyczący przezwyciężania poczucia beznadziejności, przeznaczony dla pacjentów onkologicznych, Terapia Poznawczo-behawioralna, prowadzona przez Oxford Cognitive Therapy Center i Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej - dwuletnie podyplomowe szkolenie, dotyczące udzielania pomocy w stanach depresyjnych, w zaburzeniach odżywiania i w różnorodnych stanach lękowych (tj. ataki paniki, nieśmiałość i lęk społeczny, fobie, nerwica natręctw, lęk uogólniony, czyli stałe zamartwianie się, lęk o zdrowie, stres pourazowy i doświadczenia traumatyczne); Profesjonalna Szkoła Psychoterapii, prowadzona przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej - czteroletnie podyplomowe szkolenie w psychoterapii integracyjnej, dotyczące udzielania pomocy osobom doświadczającym trudności w relacjach z innymi i w związkach partnerskich (tj. trudności z wyborem odpowiedniego partnera (seria nieudanych związków), wycofania, wybuchów złości, uwikłania, zależności, współuzależnienia i innych) osobom będącym w sytuacjach kryzysowych (takich jak żałoba, rozstanie, nagła zmiana życiowa, choroba i inne kryzysy życia codziennego), psychoterapii w zaburzeniach osobowości, zaburzeniach nerwicowych i występujących pod postacią somatyczną (takich jak zespół jelita nadwrażliwego, czynnościowe bóle głowy, żołądka, mięśni); Seminarium warsztatowe pt. "Program psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu psychoterapii integracyjnej"..

  Doświadczenie: konsultacje psychologiczne, prowadzenie terapii indywidualnej zorientowanej integracyjnie w zależności od specyfiki problemów, prowadzenie terapii grupowej, prowadzenie treningów relaksacyjnych, prowadzenie seminariów warsztatowych (interwencja w kryzysie samobójczym, pomoc w żałobie, doświadczeniu traumatycznym, w zaburzeniach lękowych, w kryzysach w związku, pomoc DDA oraz ofiarom przemocy), prowadzenie indywidualnej terapii zorientowanej poznawczo-behawioralnie, udzielanie interwencji kryzysowej pacjentom po leczeniu operacyjnym choroby wieńcowej, przebytej transplantacji oraz kwalifikowanym do przeszczepu serca.

  Posiada Certyfikat Psychoterapeuty w Health Professions Council w Wielkiej Brytanii - Specjalizacja w dziedzinie psychologii i psychoterapii oraz Completion Certificate przyznany przez Oxford Cognitive Behavioural Therapy i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

  Zwiń
 • Specjalizacja: Specjalista gastroenterologii i chorób wewnętrznych

  Wykształcenie: Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizacja II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych. Specjalista w dziedzinie gastroenterologii.

  Doświadczenie zawodowe:
  Lekarz w Klinice Chorób Wewnętrznych i Pneumonologii Akademii Medycznej w Warszawie, Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Wolskiego w Warszawie, Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Oddziale Gastroenterologii i Endoskopii Szpitala Klinicznego w Truro (Kornwalia).
  Posiada szerokie doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego, w wykonywaniu badań i zabiegów endoskopowych w obrębie całego przewodu pokarmowego oraz w zakresie endoskopowej cholangio-pankreatografii wstecznej (ECPW).
  Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Bierze czynny udział w organizowanych przez towarzystwo konferencjach stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

  Autor i współautor prac w dziedzinie gastroenterologii opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym.


  Zwiń
 • Specjalizacja: chirurgia plastyczna, chirurgia ogólna 

  Wykształcenie: Absolwent Akademii Medycznej, doktor nauk medycznych.

  Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Europejskiego i Światowego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej.

  Doświadczenie: Klinika Chirurgii Plastycznej Dr A. Sankowskiego. Adiunkt w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Asystent, a później adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie.

  Założyciel, przewodniczący, a później opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Ogólnej CMKP w Warszawie. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP. Wieloletni nauczyciel akademicki w zakresie chirurgii plastycznej i ogólnej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Lekarzy w Warszawie. Wykładowca z zakresu chirurgii plastycznej na Wydziale Kosmetologii dla Lekarzy na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.
  Krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Q-med. w dziedzinie Macrolane. Krajowy i międzynarodowy konsultant medyczny firmy Allergan w dziedzinie implantów piersi. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu chirurgii ogólnej i plastycznej.  Zwiń

  1 z 21

  Własność LUX MED. Aby uzyskać zgodę na publikację kliknij na kontakt

 • Specjalizacja: II stopień urologia, I stopień chirurgia ogólna

  Wykształcenie: Absolwent II Wydział Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I stopnia chirurgii ogólnej, II stopnia urologii.

  Doświadczenie zawodowe: Asystent oddziału chirurgii i potem urologii Szpitala specjalistycznego w Ostrołęce, Asystent Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, Szpitala Dzieciątka Jezus, lekarz w Centrum Medycznym Wola oraz Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim.

  Umiejętności: endoskopia i laparoskopia


  Zwiń
 • Specjalizacja: specjalista otolaryngologii

  Wykształcenie: Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Lekarski, uczestniczka wielu polskich i zagranicznych szkoleń oraz konferencji.

  Doświadczenie: staż podyplomowy dr Łazęcka odbyła w Szpital Leczenia Obrażeń im. Dzieciątka Jezus w Warszawie, doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, następnie w Klinice Otolaryngologii CMKP w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim. Obecnie - poza Szpitalem LUX MED, pracuje w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, od 2012 roku jest Ordynatorem Oddziału Szpitalnego Otorynolaryngologii Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS.

  Dodatkowa działalność: Organizacja, przygotowanie i nadzór merytoryczny 6 edycji Międzynarodowego Kursu Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych w Kajetanach (w latach 2015, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008).

  Hobby: golf, narty, muzyka jazzowa, podróże.


  Zwiń
 • Specjalizacja: anestezjologia

  Zwiń
 • Specjalizacja: chirurgia ogólna.

  Wykształcenie:
  Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Akademia Medyczna w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe:
  asystent oraz nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynator oddziałów chirurgii, ortopedii, ginekologii i położnictwa, ordynator TB Driefontein Hospital, konsultant St.Theresa's Hospital, kurs z zakresu chirurgii przewodu pokarmowego i chirurgii laparoskopowej w St.Gallen, starszy asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala im. Św.Anny, chirurg ogólny w CM LIM, koordynator bloku operacyjnego, koordynator Emergency Szpitala LUX MED.

  Zainteresowania: strzelectwo sportowe, łucznictwo.

  Zwiń
 • Specjalizacja: II stopień chirurgia ogólna i urologia; F.E.B.U. (Fellow of the European Board of Urology).

  Doświadczenie:
  20 lat pracy w tym 12 lat w Centrum Onkologii - Instytucie w Warszawie, Adiunkt Kliniki Nowotworów Układu Moczowego; następnie p.o. ordynatora oddziału urologii w Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie; obecnie konsultant w prywatnych klinikach i centrach medycznych.

  Dodatkowe umiejętności: laparoskopia, endourologia.  Zwiń
 • Specjalizacja: anestezjologia

  Zwiń
 • Specjalizacja: urologia

  Zwiń
 • Specjalizacja: ortopedia

  Zwiń
 • Specjalizacja: II stopień z chirurgii dziecięcejDr n. med. Krzysztof Mozol

  Wykształcenie: Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2004 doktor nauk medycznych. Doktorat uzyskany w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

  Uczestnik licznych kursów z zakresu chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii w Polsce i za granicą: w Polskiej Akademii Nauk, na Uniwersytecie w Heidelbergu, Gread Ormond Street Hospital for Children w Londynie. Klinika Kardiochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Kardiochirurgii, University Hospital of Wales Heath Park Cardiff, Cardiac Centre, Swansea.
  Autor licznych publikacji i uczestnik wielu badań naukowych.

  Doświadczenie zawodowe:
  W latach 1991 - 2007 praca na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Bielańskim oraz w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Praca za granicą: Gread Ormond Street Hospital for Children, Cardiac & Transplant Unit w Londynie, Cardiothoracic Department, Morriston Hospital, Swansea NHS Trust, Cardiothoracic Department, University Hospital of Wales, Heath Park, Cardiff & Vale NHS Trust. Obecnie praca w CM LIM i Szpitalu Grupy LUX MED.


  Zwiń
 • Dr n. med Tomasz NetczukSpecjalizacja: specjalista neurochirurg

  Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie I Wydział Lekarski, dr n. med., specjalista neurochirurg

  Doświadczenie: Klinika Neurochirurgii II Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny Szpital Bielański, Klinika Neurochirurgii Szpital MSW w Warszawie, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, prywatna praktyka w ramach której współpracuje z Grupą LUX MED., członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, współautor kilku publikacji i wystąpień naukowych, uczestnik międzynarodowych szkoleń dotyczących chirurgii kręgosłupa przeprowadzonych w Niemczech, wykonuje operacje z zakresu neurochirurgii w tym z zakresu chirurgii kręgosłupa


  Zwiń
 • dr n. med. Marcin NowakSpecjalizacja: specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej

  Wykształcenie: absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1994), Specjalizacja z chirurgii plastycznej uzyskana w 2010 roku pod kierunkiem prof. dr hab. med. Józefa Jethona w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w szpitalu im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie; specjalizacja z chirurgii ogólnej II stopnia uzyskana w 2005 roku pod kierunkiem dr Franciszka Adama Walczyńskiego.

  Doświadczenie zawodowe: w latach 1996-2003 asystent oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Otwocku. W latach 2003-2011 asystent, a następnie starszy asystent Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP i Zakładu Chirurgii Plastycznej Endoskopowej szpitala im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie oraz asystent naukowo-dydaktyczny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Uczestnik wielu zjazdów naukowych, szkoleń i konferencji.

  Zwiń
 • Specjalizacja: chirurgia

  Kariera zawodowa:Dr Krzysztof Nowosad Lekarz na  Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Kierownik Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Ultrasonografii Zabiegowej. Konsultatnt chirurg i kierownik Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii, samodzielny konsultant w dziedzinie chirurgii oraz ultrasonografii.

  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego potwierdzający kwalifikacje do samodzielnego wykonywania badań USG

  Doświadczenie: Ok. 1500 operacji jako pierwszy operator w zakresie chirurgii ogólnej i laparoskopowej, chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej; około 3000 zabiegów ambulatoryjnych; około 5000 biopsji pod kontrolą USG i 200 drenaży pod kontrolą USG i CT.
  Zwiń
 • Specjalizacja: anestezjologia

  Zwiń
 • Specjalizacja: specjalista otolaryngolog.

  Edukacja: Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi.

  Doświadczenie: długoletni pracownik Akademii Medycznej w Warszawie, nauczyciel akademicki, starszy asystent Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej Wydziału Stomatologii, w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Doświadczenie w prowadzeniu Poradni Przyszpitalnej Laryngologicznej; konsultant Szpitala Śródmiejskiego w Warszawie przy ul. Solec 93; orzecznik- członek zespołu orzekającego o niepełnosprawności w Piasecznie.

  Umiejętności: konsultacje laryngologiczne, leczenie zachowawcze chorób górnych dróg oddechowych, leczenie operacyjne w zakresie górnych dróg oddechowych: septoplastyka, septokonchoplastyka, FESS, konchopastyka diatermią radiofalową, adenotomia, tonsillektomia, mikrochirurgia krtani. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej: nieoperacyjne usuwanie zmarszczek przy zastosowaniu diatermii radiofalowej- zabiegi Pelleve oraz ostrzykiwanie mięśni mimicznych twarzy botoxem.  Zwiń
 • Specjalizacje: chirurg ogólny, proktolog

  Zwiń
 • Specjalizacja: ginekologia

  Zwiń
 • Specjalizacja: anestezjologia i intensywna terapiadr Tomasz Piórkowski

  Wykształcenie:
  Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

  Doświadczenie: Anestezjologia i intensywna terapia w szpitalu wieloprofilowym, Szpital ginekologiczno - położniczy.

  Hobby: tenis, podróże, narty, muzyka

  Zwiń
 • prof Mario Igor RoselloSpecjalizacja: chirurgia ręki, ortopedia

  Wykształcenie: 1996 - Europejski Dyplom z Chirurgii Ręki nadany przez Federację Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH),
  1992 - specjalizacja z ortopedii uzyskana na Uniwersytecie w Genui,
  1986 - specjalizacja z chirurgii ręki uzyskana na Uniwersytecie w Neapolu,
  1982 - tytuł lekarza medycyny uzyskany na Uniwersytecie w Genui.

  Doświadczenie: Od 2001 - Ordynator Oddziału Chirurgii Ręki, Szpital S. Paolo w Savonie. Od 2002 - Wykładowca Uniwersytetu w Padwie i Genui. W latach 1987 - 1990 asystent na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala S. Paolo w Savonie
  1984 - Staż na Oddziale Ortopedii i Chirurgii Ręki, Memorial Hospital, Grand Rapids, Michigan, USA.

  Specjalista w leczeniu następujących obszarów: ręka - chirurgia twarda i miękka, łokieć - chirurgia miękka, bark - splot ramienny.

  Dodatkowe informacje:
  - Autor ponad 140 prezentacji na kongresach lub kursach szkoleniowych w kraju i zagranicą
  - Autor 120 publikacji w czasopismach naukowych (włoskich, francuskich, hiszpańskich i amerykańskich)
  - Autor podręcznika „Rehabilitacja ręki"
  - Członek Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
  - Członek Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki
  - Członek Krajowej Rady Włoskiego Towarzystw Chirurgii Ręki
  - V-ce prezes Fundacji nad badaniami dotyczącymi chirurgii ręki (Savona).

  Zwiń
 • Specjalizacja: specjalista chirurgii ogólnej, chirurgia żył.

  Wykształcenie:
  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, European Venous Forum.

  Doświadczenie zawodowe: Oddział Chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Wołominie, Specjalistyczne Centrum Medyczne FLEBO w Wołominie, Oddział Chirurgii Jednego Dnia Centrum Multi-medica w Zielonce, Szpital LUX MED w Warszawie.

  Wykonanych ponad 3000 zabiegów układu żylnego, w tym nowoczesne operacje wewnątrznaczyniowe żył (laser, fala radiowa). Kursy i szkolenia w zakresie chirurgii laparoskopowej, żywienia w chirurgii, diagnostyki ultrasonograficznej schorzeń układu żylnego, skleroterapii, leczenia schorzeń układu chłonnego, nowoczesnych metod leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.

  Certyfikacja Venaseal

  Zwiń

  1 z 1

  Własność LUX MED. Aby uzyskać zgodę na publikację kliknij na kontakt

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności