Powiększ czcionkę:

Drukuj
Grupa LUX MED > Aktualności

Bieżące

2017-06-13

Telemedycyna - wygoda dla Pacjenta i najwyższe standardy bezpieczeństwa medycznego

telemedycynaTelemedycyna jest wygodna dla pacjenta, ale czy równie bezpieczna medycznie co tradycyjna konsultacja w gabinecie? Przeczytaj jak w LUX MED rozwijamy telemedycynę trzymając najwyższy standard bezpieczeństwa medycznego.

Jednym z często podnoszonych zagadnień związanych z telemedycyną jest pytanie o bezpieczeństwo udzielania takich świadczeń. Pacjenci, którzy nie zetknęli się nigdy z usługą telemedyczną, mogą mieć wątpliwości, czy czynności wykonywane zdalnie przez lekarza lub pielęgniarkę, gwarantują wystarczający poziom jakości. Innymi słowy, czy telemedycyna nie jest „gorszą odmianą" tradycyjnej opieki medycznej, gdyż pacjent nie jest bezpośrednio obecny w gabinecie.

Najczęstszą obawą jest bezpieczeństwo kontaktu zdalnego w sytuacjach nagłych i zagrożenia życia. Należy stanowczo podkreślić, że żaden podmiot udostępniający profesjonalne usługi telemedyczne, nie dopuszcza w takiej sytuacji żadnych innych działań, niż najszybsze możliwe zapewnienie pomocy doraźnej. Podobnie jak dyspozytor pogotowia ratunkowego, personel linii telemedycznej stwierdzając lub podejrzewając stan zagrożenia życia, podejmuje czynności zmierzające wyłącznie do bezpośredniej interwencji zespołu ratowniczego. Takie zasady obowiązują wszystkich pracowników, niezależnie od typu usługi czy kanału komunikacji i są przedmiotem regularnych szkoleń oraz ciągłego nadzoru.

Istnieją jednak sytuacje, gdy pacjent może zaobserwować objawy o początkowo niewielkim nasileniu, jednak związane z poważnym i narastającym problemem medycznym, możliwym do ustalenia jedynie przez lekarza lub pielęgniarkę. W warunkach utrudnionego dostępu do pomocy medycznej np. w nocy lub w okresach nasilonych zachorowań sezonowych, pacjent może zwlekać ze zgłoszeniem się do placówki medycznej, nie zdając sobie sprawy z istniejącego zagrożenia. Dostępność konsultacji telemedycznej staje się wtedy ważnym uzupełnieniem systemu opieki, gdyż pozwala na wykrycie niepokojącego stanu i - w zależności od schorzenia - na pomoc w zaplanowaniu dalszego postępowania, najczęściej wraz z techniczną organizacją dalszych działań, jak umówienie badań dodatkowych czy przyspieszonej konsultacji lekarskiej w placówce.

Zatem telemedycyna w warunkach wymagających pilnej interwencji, w żadnej mierze nie jest wykorzystywana do zastąpienia działań ratowniczych. Natomiast dzięki swej rosnącej dostępności, może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, którzy w niektórych sytuacjach byliby skłonni bagatelizować objawy choroby wymagającej przyspieszonych działań.

Telemedycyna sprawdza się jednak na co dzień przede wszystkim w dużo bardziej planowych sytuacjach. Można dzięki temu docenić jej główną wartość - ułatwienie pacjentowi kontaktu z personelem medycznym w sytuacjach niewymagających obecności w placówce i gabinecie. W trybie planowym podstawową zasadą jest bowiem właściwy dobór sposobu komunikacji do aktualnego etapu leczenia. Kontakt zdalny jest przede wszystkim używany do udzielenia informacji o planie postępowania, doprecyzowania zaleceń, czy weryfikacji postępów leczenia. Podobnie więc jak w sytuacjach pilnych, telemedycyna nie służy zastąpieniu czynności lekarskich, a stanowi ich cenne uzupełnienie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta jest to istotna różnica - ścieżka postępowania zaplanowana z wykorzystaniem usprawnień telemedycznych tam, gdzie lekarz i pacjent uznają to za racjonalne, oznacza lepszą komunikację, lepszy dostęp do informacji, szybsze podejmowanie decyzji, a w rezultacie wpływ na jakość leczenia i skuteczność opieki.
Nieodzownym aspektem oceny telemedycyny jest również bezpieczeństwo danych. To strona techniczna usługi, ale ochrona informacji medycznej przed niepowołanym dostępem oraz zapewnienie poufności procesu komunikacji podczas udzielania świadczenia są traktowane priorytetowo. Profesjonalne systemy informatyczne, jak platforma telemedyczna LUX MED, są projektowane zgodnie z restrykcyjnymi zasadami i normami międzynarodowymi. Identyfikacja użytkowników, uprawnienia dostępu do danych, czy zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną podlegają identycznym zasadom kontroli i nadzoru, jak podczas wizyt stacjonarnych.

Jak widać, telemedycyna to grupa nowoczesnych, coraz częściej używanych rozwiązań o niekwestionowanej przydatności w opiece zdrowotnej. Jak każda nowa technologia w medycynie, również ta wymaga określenia zasad i zakresu stosowania w oparciu o najważniejsze kryterium - bezpieczeństwo pacjenta. Przytoczone przykłady pokazują, że dwie cechy wydają się dobrze charakteryzować bezpieczne rozwiązanie telemedyczne: właściwy dobór sposobu kontaktu do sytuacji oraz przestrzeganie standardów w trakcie udzielania świadczenia. Obie cechy są podstawą podejścia do wdrażania telemedycyny w LUX MED i obie dobrze sprawdzają się w praktyce.

powrót

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności