Powiększ czcionkę:

Drukuj
Dla Pacjentów > Niezbędnik

Mammografia

Mammografia jest radiologicznym badaniem sutka (gruczołu piersiowego) przy użyciu miękkiego promieniowania rentgenowskiego tzn, przy napięciu w lampie rentgenowskiej poniżej 30 kV.

Badanie związane jest z wykonaniem zdjęć rentgenowskich w dwóch projekcjach dla każdego sutka, skośnej i osiowej (głowowo-ogonowej). W razie wskazań klinicznych mogą być wykonywane zdjęcia celowane. Zadaniem mammografii jest uzyskanie na zdjęciach obrazu tkanek miękkich sutka, a co zatem idzie, rozpoznawanie nieprawidłowości, związanych z budową sutków, obecnością guzów, w tym przede wszystkim raka. Badanie pozwala wykryć ognisko pierwotne mniejsze niż 1 cm, co po zastosowaniu leczenia chirurgicznego daje całkowite wyleczenie lub 5-letnie bezobjawowe przeżycie u 90% chorych.

Dzięki mammografii możliwe jest także uwidocznienie mikrozwapnień, których rozpoznanie ma bardzo duże znaczenie w diagnostyce raka sutka.

Rutynowo badane powinno być wykonywane począwszy od 35 roku życia co 2 lata, a powyżej 50 roku życia - raz w roku.


Przygotowanie do badania

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem od lekarza.
Badanie wskazane po 35 r.ż.

Badania dodatkowe nie są konieczne.

Zalecenia dla Pacjenta przed badaniem:

 • najkorzystniejszym okresem do wykonania badania MR piersi był: 5-13 dzień cyklu, nie mniej niż 12 tydzień po biopsji piersi (jeśli to możliwe) po odstawieniu hormonoterapii na 2 tygodnie przed planowanym badaniem rezonansu (po konsultacji i akceptacji ginekologa) 
 • do badania MR mammografii z podaniem środka kontrastowego konieczne jest oznaczenie poziomu kreatyniny w surowicy. Za aktualne uznaje się badanie kreatyniny :
 • wykonane w okresie 21 dni poprzedzających MR u osób bez dowodów/przesłanek wskazujących na zaburzenia czynności nerek
 • wykonane w okresie 7 dni poprzedzających badanie MR u osób z dowodami/przesłankami wskazującymi zaburzenia czynności nerek 
 • w celu prawidłowego nawodnienia organizmu przed badaniem MR zalecane jest wypić około 1.5-2 litrów niegazowanej wody do 3 godzin przed badaniem, 
 • w przypadku jeśli badanie MR ma być wykonane z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy pozostać na czczo co najmniej 6 godzin przed badaniem, (bez przyjmowania pokarmów stałych, oraz innych płynów niż wskazany w poprzednim punkcie-niegazowanej wody przyjmowanej do 3 godzin przed badaniem jako nawodnienie), 
 • do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu pozbawionym w szczególności metalowych elementów takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy (mogą ulec rozmagnesowaniu). Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego - jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania. 
 • przed badaniem powinno się zażyć przyjmowane leki, ponieważ rezonans nie wpływa na ich działanie 
 • pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania jest znacznie ograniczona.

Przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym:

 • bezwzględne - wszczepione urządzenia elektryczne, jak: defibrylator-kardiowerter, lub stymulator serca, neurostymulator, implant ślimakowy,
 • metalowe „magnetyczne" ciała obce w tkankach pacjenta (np. klipsy i stenty naczyniowe, klipsy po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów miąższowych, gałek ocznych, stabilizacje ortopedyczne, itp.), 
 • klaustrofobia (uczucie lęku przed przebywaniem w zamkniętych niedużych pomieszczeniach),
 • nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży,

Uwaga!

 • pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, stentami i klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, oraz powiadomić o powyższym personel pracowni. Decyzję o wykonaniu (lub nie wykonaniu ) badania MR podejmie lekarz radiolog nadzorujący badanie, 
 • badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne, • podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania, 
 • podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.


Zgłaszając się na badanie MR pacjent powinien przynieść ze sobą :

 • aktualne skierowanie na badanie, w oryginale aktualny wynik oznaczenia poziomu kreatyniny we krwi (wynik jest ważny 7 dni u osób z dowodami / przesłankami wskazującymi na zaburzenia czynności nerek, u osób zdrowych 21 dni),
 • poprzednie wyniki badań diagnostycznych (opis + płyty), laboratoryjnych, wypisy ze szpitala
 • dowód osobisty, 
 • osoby niepełnoletnie - zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym legitymującym się oryginałem dokumentu uwierzytelniającego opiekę nad niepełnoletnim, 
 • osoby niepełnoletnie - książeczkę zdrowia dziecka. 
 • Prosimy o dostarczenie wcześniejszych badań obrazowych i dokumentacji medycznej (MR piersi, mammografii klasycznej, USG piersi, wyników biopsji, karty informacyjne z przebytych operacji/zabiegów oraz wynik aktualnej kreatyniny).

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem .

Leki
• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Niezbędne informacje przekazywane lekarzowi
• Ciąży
• Hormonalnej terapii zastępczej (HTZ)
• Przebytych operacjach piersi.
• Należy dostarczyć dokumentację wcześniej wykonywanych badań obrazowych i karty informacyjne ze szpitala.

Podczas badania poinformuj o
• Nagłych dolegliwościach.

Przeciwwskazania
• Ciąża

W naszym serwisie wykorzystujemy pliki Cookies. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celach statystycznych oraz ułatwienia korzystania z serwisu. Ustawienia te zawsze można zmienić. Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w Polityce Prywatności